Onko päätöksentekojärjestelmä farssi, Kari Mäkinen?

Arkkipiispa Kari Mäkinen kommentoi Kotimaa24:lle Facebook-päivitystään seurannutta kapitulin päätöstä, jossa on nähty myös näpäytyksen piirteitä.

Arkkihiippakunnan tuomikapituli antoi vappuaattona päätöksen kolmen yksityishenkilön hallintokanteluista, jotka liittyivät arkkipiispan avioliittolakia koskeviin kannanottoihin. Kapituli päätti, että kantelut eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Mäkinen ei päivityksissään muuta kirkon opetusta avioliitosta eikä opeta vastoin kirkon oppia.

Kapituli katsoi kuitenkin, että arkkipiispan Facebook-päivityksissä olisi ollut perusteltua tuoda vahvemmin esille kirkon voimassa oleva avioliittokäsitys ja välttää kanteluissa esille nostetut yksipuoliset painotukset. Kapituli totesi myös, että vastaisuudessa arkkipiispan tulisi kiinnittää huomiota "tämän kaltaisen asian asettamiin poikkeuksellisen suuriin viestinnällisiin haasteisiin". Arkkipiispa oli kertonut Facebookissa muun muassa iloitsevansa sateenkaariväen kanssa eduskunnan päätöksestä hyväksyä tasa-arvoinen avioliittolaki.

Kapitulin toteamus viestinnällisistä haasteista on julkisuudessa tulkittu näpäytyksenä arkkipiispaa kohtaan.

– Olen avannut keskustelua ja esittänyt puheenvuoroja. Kun tekee niin harkiten ja vakavissaan, täytyy suostua siihen, että nousee kritiikkiä ja että sitä pitää ottaa vastaan. Ei se ole sen kummempi asia, Mäkinen sanoo Kotimaa24:lle.

Tuomiokapitulin istunto käytiin tuomiorovasti Heimo Rinteen johdolla. Esittelijänä asiassa toimi pappisasessori Pertti Ruotsalo. Piispa Kaarlo Kalliala ei osallistunut asian käsittelyyn. Luonnollisesti arkkipiispa, joka on tuomiokapitulin puheenjohtaja, ei myöskään ollut päättämässä asiasta.

Käytännössä kirkossa ollaan tilanteessa, jossa kapitulissa arkkipiispan oman kaitsentavallan alle kuuluvat papit ottavat kantaa arkkipiispaa koskeviin kanteluihin. Tällainen järjestelmä herättää kysymyksen, voiko se olla toimiva.

– Tämä on varmaan asia, johon en tässä vaiheessa ota kantaa. Tämä on nyt meidän järjestelmä, tämän mukaan edetään, Mäkinen toteaa.

Esimerkiksi Ruotsissa on käyty keskustelua, voitaisiinko tiettyjä kriittisiä pappeihin liittyviä asioita käsitellä toisessa tuomiokapitulissa kuin pappien omassa.

Kysymykseen, eikö päätöksentekojärjestelmä, jossa alaiset päättävät esimiehensä asioista, ole farssi, arkkipiispa ei sano mitään. Hän naurahtaa ja toteaa toimittajan sanovan näin.

– Minusta ei ole paikallaan kummemmin kommentoida, Mäkinen lisää.

Kuva: Johannes Ijäs

Lue myös:

Kapituli moitti arkkipiispan Facebook-päivityksiä avioliittolaista