Oikeusministeri: Ympärileikkauksesta perusteltua säätää erillislaki

HenrikssonAnna-MajaAnna-Maja Henriksson (r.) kannattaa erillislain säätämistä poikien ympärileikkauksesta.

- Laillisuusperiaatteen tausta-arvojen, erityisesti ennalta-arvattavuuden kannalta, olisi perusteltua säätää poikien ympärileikkauksesta lailla. Toinen vaihtoehto voisi olla, että sosiaali- ja terveysministeriö laatisi ohjeet siitä, kuka on oikeutettu suorittamaan toimenpide ja millaisissa oloissa. Sääntelyn keskeisimpänä tavoitteena tulee olla pojan eduista huolehtiminen jolla turvataan se, että ympärileikkaus tehdään asianmukaisesti ja turvallisissa oloissa, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson toteaa Kotimaa24:lle.

Henrikssonin mukaan oikeustilan selkiyttäminen erillislailla tai sosiaali- ja terveysministeriön (STM) antamilla ohjeilla on perusteltua tulkinnanvaraisuuden vähentämiseksi.

- Kenenkään intressissä, kaikkein vähiten poikalasten intressissä, ei ole että toimenpiteen oikeuttamisen suhteen vallitsee tulkinnanvaraisuutta.

- Poikien ympärileikkaus on maailmanlaajuinen ilmiö ja se on tavanomainen toimenpide useissa yhteisöissä

joko uskontoon, kulttuuriin tai perinteisiin liittyvistä syistä. Joidenkin arvioiden mukaan jopa 30 prosenttia kaikista pojista ympärileikataan. Ei ole perusteltua, että Suomessa suhtauduttaisiin eri tavalla tähän ilmiöön kuin muualla maailmassa. Turvallisissa oloissa kulttuurisista ja uskonnollisista syistä suoritettu ympärileikkaus on hyväksyttävää, Suomessakin.

Anna-Maja Henriksson muistuttaa, että mahdollisen sääntelyn jatkovalmistelu kuuluu ensisijaisesti STM:lle.

- Hallituksessa ei ole keskusteltu aiheesta. Sääntelyn jatkovalmistelu STM:ssä olisi toivottavaa, Henriksson toteaa.

Suomessa eri viranomaiset ovat olleet eri linjoilla ympärileikkauksesta. Esimerkiksi Lääkäriliitosta ei ole tullut ymmärrystä ilman lääketieteellistä syytä tehdyille ympärileikkauksille. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esitti vuonna 2004, että kulttuurisista ja uskonnollisista syistä suoritettujen ympärileikkausten salliminen pitäisi kirjata lakiin. Lääkäriliitto jätti eriävän mielipiteen.

Noin kuukausi sitten STM:stä kerrottiin Kotimaa24:lle, ettei ympärileikkausasia ole siellä vireillä.

Perussuomalaisten kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala katsoi kirjallisessa kysymyksessään hiljattain, että myös poikien ympärileikkauksen voisi kriminalisoida. Ministeri Henrikssonin vastauksen Saarakkalalle voi lukea täältä

Lue myös: Saarakkala: Myös poikien ympärileikkauksen voisi kriminalisoida

"Ympärileikkaus on vastoin uskonnonvapautta"

Viranomaiset eri linjoilla poikien ympärileikkauksesta

Profssori: Kansalaisjärjestöjen ympärileikkauskannanotto lietsoo vihaa

Sexpo professorille: Räikeää lasten oikeuksien vähättelyä