Oikeusasiamies ja Valvira puoltavat puoskarilakia

Valvira

Kahden yksityishenkilön kantelu koski Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) menettelyä uskomushoitoa antavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonnassa.

Taustalla oli kantelijan sairaanhoitajille tekemä kysely, jossa selvitettiin sielunhoitoterapiaa tarjoavien sairaanhoitajien suhtautumista homoseksuaalien eheytyshoitoihin. Kantelijat olivat huolissaan, että sairaanhoitajien työ olisi sekoitettavissa uskomushoitojen antamiseen.

Sekä Valvira että oikeusasiamies toteavat, ettei kantelu anna aihetta toimenpiteisiin. Samalla he kuitenkin pitävät tärkeänä lainsäädännön ajantasaistamista niiltä osin kuin sosiaali- ja terveysministeriön vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön tarpeita selvittäneen työryhmän raportissa todetaan.

Syksyllä käsittelyyn tulevan lain toivotaan selkiyttävän tilannetta erityisesti asiakkaan näkökulmasta. Valviran mukaan asiakkaan tulee kyetä selkeästi erottamaan milloin hän saa terveydenhuollon palveluja ja milloin joitakin muita palveluja. Erottelu on huomioita erityisesti palvelujen markkinoinnissa.

- Asiakkaalle on oltava täysin selvää, hakeutuuko hän terveydenhuollon palveluja saamaan vai jotain muuta palveluja, Valviran valvontaosaston johtaja Tarja Holi sanoo Kotimaa24:lle.

Valvira kertoo saaneensa viime aikoina entistä enemmän ilmoituksia ja tiedusteluja vaihtoehtohoidoista.

Holi kertoo, että erityisesti ilmoittelun epäselvyttä koskevat yhteydenotot ovat lisääntyneet.

- Hallitusohjelmassa on kirjaus, että lainvalmistelua viedään eteenpäin kuluttajansuojan näkökulmasta. En tiedä millainen järjestys siellä on, mutta palvelurakenteeseen liittyvät asiat taitavat olla nyt etusijalla, Tarja Holi sanoo.

Kotimaa24:n tietojen mukaan vaihtoehtohoitoja käsitellään sosiaali- ja terveysministeriössä syksyllä.

Oikeusasiamiehen ratkaisusta kertoi ensimmäisenä Ranneliike.fi -sivusto .