Nuorisotyöntekijä: Erityisnuorisotyön asenne kuuluu jokaiselle kristitylle

Kirkon erityisnuorisotyö alkoi vuonna 1967 Helsingissä jengityönä. Nykyään kirkossa on noin sata erityisnuorisotyöntekijää. Yksi heistä on Oulun seurakuntayhtymän Anja Saukkomaa.

Kirkon erityisnuorisotyössä autetaan ja tuetaan nuoria. Millaisia ongelmia ja haasteita tämän päivän nuorilla erityisesti on?

– Esimerkiksi yksinäisyys. On paljon nuoria, joilla ei ole kavereita. Nuorisotyöttömyys on korkealla tasolla ja työelämä hyvin epävarmaa. Koulumenestyksen ja oikean koulutusvalinnan tekemisen rooli korostuu. Vanhempien ongelmat vaikuttavat lasten ja nuorten hyvinvointiin. On esimerkiksi työttömyyttä, taloudellisia huolia varsinkin yksinhuoltajaperheissä, sairastumisia, mielenterveyspulmia ja päihdeongelmia. Nuorillakin on erilaisia mielenterveydenpulmia, masennusta, itsetuhoisuutta ja syömishäiriöitä. Monissa perheissä on lapsijohtoista kasvatusta. Vanhemmat eivät jaksa tai uskalla kantaa vastuuta tai haluavat päästä helpommalla.

Miten yhteiskunnassa pitäisi jatkossa toimia nuorten auttamiseksi?

– Lapsia, nuoria ja perheitä tukevat verkostot pitää saada toimimaan entistä paremmin. Mielenterveyspulmissa pitäisi saada nopeammin apua. Nyt ylipäätään erilaiset palvelut ja asiakkaat eivät välttämättä löydä toisiaan. Isiä ja äitejä on rohkaistava ja tuettava, jotta nämä olisivat perheen aikuisia.

Millaisia erityisen hyviä asioita tai kehityskulkuja tämän päivän nuorten elämässä on?

– Suurin osa nuorista voi hyvin. Heillä on elämässään tavoitteita, toiveita ja unelmia. Lastensuojelulain puitteissa alle 18-vuotiaista pidetään hyvää huolta. Perheille, lapsille ja nuorille on kaikesta huolimatta tarjolla paljon palveluja erilaisiin elämäntilanteiden muutoksiin ja kriiseihin.

Mikä erityisnuorisotyön asema on tämän päivän kirkossa?

– Kirkossa ei enää kyseenalaisteta erityisnuorisotyötä vaan sen arvo nähdään. Takavuosikymmeninä ei aina näin ollut. Kirkon uudessa strategisessa linjauksessa erityisnuorisotyö nähdään työotteena ja asenteena, joka kuuluu jokaiselle kirkon työntekijälle ja laajasti ajatellen jokaiselle kristitylle. Toki erityisnuorisotyön virkoja tarvitaan myös jatkossa. Taloustilanteesta huolimatta olen sitä mieltä, ettei mistään kasvatuksen virasta pidä karsia, oli kysymyksessä lapsi-, varhaisnuoriso-, nuoriso- tai erityisnuorisotyön tehtäväalueet. Näitä karsimalla kirkko tekisi karhunpalveluksen itselleen.

Mikä omassa työssäsi on ajankohtaista?

– Ajankohtaista on esimerkiksi pienryhmärippikoulun loppuun saattaminen ja siinä olleiden viiden nuoren konfirmaatiojuhla. Lisäksi teemme jalkautuvaa katutyötä Oulun uudessa kauppakeskuksessa ja kesän Qstockissa sekä hiomme tähän toimintaan liittyvää yhteistyötä kaupungin nuorisopalvelujen, Aseman Lasten ja Walkersin kanssa. Koulutamme paikallisseurakuntien työntekijöitä käyttämään Lapset puheeksi -menetelmää, jota toteutamme yhdessä Oulun Mielenterveysseuran kanssa.

Kuva: Jaani Föhr. Anja Saukkomaa työskentelee Oulun seurakuntayhtymän erityispalveluissa. Kirkon erityisnuorisotyön neuvottelupäivät järjestetään tällä viikolla Helsingissä otsikolla 50-R(i)emuvuotta!

Lue myös:

Kirkon erityisnuorisotyö 50 vuotta – Jengityötä ja ujojen etsintää, pioneeritaistelusta perusasenteeksi

Erityisnuorisotyö Lahdessa: Moottoripajassa opitaan hitsaamista ja tunteiden hallintaa