Näkökulma: Mikä työelämää riivaa?

Onko nykyaikainen työelämä etääntynyt liian kauas ihmisen lajityypillisestä elämästä, Emilia Karhu kysyy. Kuva: Jukka Granström

Tutkimusten ja kyselyiden tulokset julistavat yhä uusilta työaloilta samaa: Työmäärä lisääntyy, mutta työntekijöitä ja muita resursseja vähennetään. Stressistä, kyynistymisestä ja uniongelmista tulee osa arkea. Työtään ei voi enää tehdä hyvin, jolloin ammatillinen itsetunto kärsii ja työmotivaatio heikkenee. Työuupumus uhkaa.

Mikä maatamme, maailmaamme ja työelämää oikein riivaa? Alalla kuin alalla tietotekniikka ja erilaiset työntekoa helpottavat tekniset innovaatiot ovat lisääntyneet. Miksi niiden tuoma apu ei näy työssäjaksamisessa?