Näin kukin edustaja äänesti

Kirkolliskokous hyväksyi perustevaliokunnan mietinnön parisuhdelain seurauksista kirkossa äänin 78-30. Äänestykseen osallistui joka ikinen kirkolliskokousedustaja. Katso linkistä, miten kukin edustaja äänesti.

Vastaehdotuksena oli edustaja Pekka Lahdenperän esitys, jonka mukaan kirkolliskokous merkitsisi piispainkokouksen selvityksen tietoonsa ja pitäisi pastoraalisen toimintaohjeen laatimista tarpeettomana.

Päätöksen mukaan piispainkokous sai tehtäväksi laatia pastoraalisen toimintaohjeen vapaamuotoisesta rukouksesta parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja heidän puolestaan.

Äänestyslista: Katso, miten kukin edustaja äänesti