Näin asuvat kirkon piispat – työsuhdeasuntojen vuokrat erittäin matalat, kahdella kotina oma asunto

Hiippakuntien piispat ovat oman alueensa vaikuttajia. He asuvat yleensä hiippakunnan keskuksessa, samassa kaupungissa, jossa tuomiokirkko sijaitsee. Siellä he myös tapaavat ihmisiä ja edustavat kirkkoa.

Kirkossa on haluttu, että piispa voi kutsua vieraita nimenomaan kotiinsa. Siksi piispa asuu tavallisesti työsuhdeasunnossa. Se on samalla kertaa koti ja edustustila.

Kirkon keskusrahasto omistaa piispojen asunnot lukuun ottamatta kahta, joissa se on vuokralaisena. Piispa puolestaan maksaa kirkolle vuokraa asuinneliöistä, joiden arvioidaan olevan kokonaan hänen ja hänen perheensä yksityisessä käytössä. Kirkkohallituksen mukaan kukin piispa maksaa asunnostaan käypää vuokraa, joka määräytyy kultakin vuodelta verohallinnon päätöksen mukaisesti.

Piispoille koituvat asuinkustannukset ovat kautta linjan erittäin matalat. Piispat maksavat asunnoistaan vuokraa vähimmillään 789 euroa ja enimmillään 1 889 euroa.

Tänä syksynä piispojen virka-asunnot nousivat huomion kohteeksi, kun kirkon luottamushenkilö Johanna Korhonen teki poliisille ja verohallinnolle Helsingin piispan Teemu Laajasalon asuntoon liittyvän selvityspyynnön. Korhonen kysyi, onko Kirkkohallituksen ja Laajasalon tekemä vuokrasopimus johtanut verovälttelyyn.

Yhteisistä käytännöistä huolimatta eri hiippakunnissa piispan asuminen on ratkaistu vaihtelevin tavoin. Kahdessa hiippakunnassa piispa asuu omassa asunnossaan.

Vanhoja ja perinteikkäitä piispantaloja asuttavat tällä hetkellä arkkipiispa Tapio Luoma Turussa, Björn Vikström Porvoossa ja Matti Repo Tampereella. 2000-luvulla ovat valmistuneet Jari Jolkkosen piispala Kuopiossa ja Simo Peuran piispanasunto Seinäjoella. Eniten neliöitä, 1080, on Kirkkohallituksen mukaan Tampereen piispalassa (piispan omassa käytössä 104) ja vähiten Lapuan piispan asunnossa Seinäjoella, 211,5 (piispan omassa käytössä 87,3).

Kaikista piispojen asunnoista kerrotaan 5.12. ilmestyneessä Kotimaa-lehdessä. Samassa lehdessä kokemuksistaan piispalassa asumisesta kertoo Björn Vikström, joka on elänyt Porvoon piispantalossa lapsena, nuorena ja aikuisena. Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.

Kuva: Jukka Granström. Porvoon piispantalon edustustilat sijaitsevat vanhassa kaupungissa sijaitsevan piispalan alakerrassa.