Mitkä ovat arkkipiispanvaalin ehdokkaiden taloudelliset sidokset? – Kaksi heistä on puolueen jäseniä

Helsingin piispanvaalin jälkeen käytiin monia kirkon ihmisiä hämmentänyt keskustelu valituksi tulleen Teemu Laajasalon yritystoiminnasta ja siihen liittyvistä veloista.

Keskustelu oli monelle hämmentävä kahdesta syystä. Ensinnäkin Laajasalon yritystoiminta ei ollut ainakaan laajasti tiedossa ennen vaaleja, ja toisaalta kenenkään mieleen ei tullut kysyä ehdokkaiden taloudellisia sidoksia. Sellainen ei ole ollut piispanvaleissa, kuten ei muissakaan kirkollisissa vaaleissa tapana.

Kotimaa24 lähetti arkkipiispanvaalin viidelle ehdokkaalle eli Ville Auviselle, Heli Inkiselle, Ilkka Kantolalle, Tapio Luomalle ja Björn Vikströmille kuusi kysymystä, jotka liittyvät muun muassa heidän taloudellisiin sidoksiinsa ja merkittävään sijoitusomaisuutensa. Erikseen ei kysytty asumiseen tai muuhun tavanomaiseksi ymmärrettyyn omistukseen liittyvistä asioista, kuten mahdollisista kesämökeistä, kodin taide-esineistä tai kulkuvälineistä.

Yhteenvetona vastauksista on, että ehdokkailla ei ole sellaisia taloudellisia sidoksia, jotka voisivat vaikuttaa arkkipiispana toimimiseen. Yhdellä ehdokkaalla on yritystoimintaa, ja kaksi ehdokkaista on poliittisen puolueen jäsen.

1. Onko sinulla nyt tai onko sinulla ollut yritystoimintaa tai oletko osakkaana yrityksessä?

Ville Auvinen: Ei

Heli Inkinen: Coaching by Heli -toiminimen perustin neljä vuotta sitten työnohjausta, coachingia ja koulutusta varten. Kapitulissa ollessa minulla oli tähän lupa. Nyt Åbo Akademissa ei ole tarvinnut tähän lupaa hakea. Yrityksen toiminta on ollut varsin vähäistä, mutta osaltaan se tukee työtäni organisaatioihin ja johtamiseen liittyen. Kirjanpito on ollut koko ajan ulkopuolisen ammattilaisen hoidossa.

Ilkka Kantola: Lopetin yritystoiminnan vuonna 1979 aloitettuani teologian opinnot.

Tapio Luoma: Ei.

Björn Vikström: Ei.

2. Onko sinulla yritystoimintaan liittyviä velkoja?

Auvinen: Ei.

Inkinen: Ei.

Kantola: Ei.

Luoma: Ei

Vikström: Ei

3. Kuulutko yritysten hallintoelimiin?

Auvinen: Kuulun työni puolesta Sley Media Oy:n hallitukseen.

Inkinen: En.

Kantola: Olen Yleisradio osakeyhtiön hallintoneuvoston jäsen ja Turun ammattikorkeakoulu osakeyhtiön hallituksen varapuheenjohtaja.

Luoma: En.

Vikström: En.

4. Onko sinulla muita sellaisia taloudellisia sidoksia, jotka olisi hyvä kertoa julkisuuteen?

Auvinen: Ei.

Inkinen: Ei

Kantola: En luule olevan. Ainoa sidos on asuntolaina.

Luoma: Ei, paitsi pieni asuntolaina.

Vikström: Ei, paitsi noin 50 000 euron suuruinen asuntolaina.

5. Onko sinulla sijoitusvarallisuutta, kuten osakkeita, rahasto-osuuksia, muita sijoituksia? Haluatko kertoa suuruusluokan?

Auvinen: Rahasto-osuuksia minulla lienee alle tuhannen euron edestä.

Inkinen: Ei.

Kantola: Ei ole merkittäviä sijoituksia.

Luoma: Pieni rahasto-osuus on.

Vikström: Ei.

6. Onko sinulla poliittisen puolueen jäsenkirja?

Auvinen: Olen kristillisdemokraattisen puoleen jäsen.

Inkinen: Ei.

Kantola: Olen Sdp:n jäsen. Luovun puolueen jäsenyydestä, mikäli tulen valituksi arkkipiispan virkaan.

Luoma: Ei.

Vikström: Ei.

Lisäys klo 13. Jutusta oli pudonnut pois Tapio Luoman vastaus kysymykseen "onko sinulla sellaisia taloudellisia sidoksia, jotka olisi hyvä kertoa julkisuuteen".

Ehdokkaiden kuvat: Olli Seppälä