Ministeri Grahn-Laasonen huolissaan nuorten syrjäytymisestä – kehui seurakuntia

Talouskriisi jätti erityisesti nuoret miehet tyhjän päälle, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoi vieraillessaan kirkolliskokouksessa Turussa tiistaina.

Grahn-Laasonen totesi kirkolliskokousedustajille pitämässään puheessa, että jopa joka viides 20–24-vuotias mies ei ole opiskelemassa, harjoittelussa tai työelämässä. Nuorten asema heikkeni vuoden 2008 talouskriisin jälkeen, eikä se ole kohentunut toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa.

Syyt syrjäytymiseen ovat moninaiset, Grahn-Laasonen sanoi. Hän kertasi syrjäytymistä ehkäiseviä toimia varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen. Korjaavina toimina ministeri mainitsi etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan.

Ministeri Grahn-Laasonen kiitti kirkkoa seurakuntien toiminnasta lasten ja nuorten hyväksi. Hän totesi, että kirkko tekee arvokasta työtä juuri niiden tavoittamiseksi, joita kukaan muu yhteiskunnassa ei tahdo löytää. Hän kutsui kirkkoa mukaan valtion kanssa yhä vahvempaan yhteistyöhön syrjäytymisen estämiseksi.

Ministeri kommentoi myös kirkon tulevaisuuskomitean mietintöä, jonka monia ehdotuksia hän piti kannatettavana.

– Komitea esittää kirkollisen sääntelyn olennaista karsimista ja keventämistä. Sääntelyn karsiminen lisäisi hallinnon ja toiminnan joustavuutta, hän sanoi.

Grahn-Laasonen arvioi, että kirkkolain keventäminen vahvistaisi kirkon autonomiaa.

– Mielestäni ehdotus on kannatettava myös valtion kannalta. Kirkkolain tasolla säädetään nykyisin paljon sellaista, joka sopisi hyvin kirkon itsensä päätettäväksi.

Ministeri: Kirkko mukaan juhlimaan 100-vuotiasta Suomea

Ministeri Grahn-Laasonen totesi puheessaan, että Lundin ekumeeninen tapahtuma oli suuri merkkipaalu luterilaisten ja katolilaisten välillä. Samaa kehitystä pitäisi hänen mukaansa edistää myös uskontojen välisissä suhteissa.

– Evankelis-luterilainen kirkko on aktiivisesti kehittänyt vuoropuhelua muiden uskontojen kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö omalta osaltaan edistää vuoropuhelua valtionavustuksilla.

Hän korosti kirkon ja valtiovallan yhteistyötä myös reformaation merkkivuoden ja Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlallisuuksien välillä.

– Niin kuin reformaation merkkivuotta vietetään ekumeenisesti yhdessä, myös itsenäisyyden juhlavuoden teemana on "yhdessä", hän sanoi.

– Kutsun kaikkia seurakuntia mukaan itsenäisyyden juhlavuoden viettoon ja yhdistämään reformaation merkkivuosi Suomi 100 -juhlavuoteen – yhdessä.

Kuva: Olli Seppälä. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen puhui kirkolliskokoukselle Turussa tiistaina.

Lue myös:

Ministeri Grahn-Laasonen haastoi seurakunnat vihapuheen torjuntaan