Mikkelin hiippakunnan piispanvaalin ajankohta on selvä: ensimmäinen kierros käydään 25.5.

Mikkelin tuomiokirkko. Kuva: Creative Commons

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on tänään istunnossaan määrännyt piispanvaalin toimitettavaksi torstaina 25.5.2023. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen vaalikierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Mahdollisen toisen kierroksen vaalipäivä on perjantai 16.6.2023.

Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki Mikkelin hiippakunnan papit ja virassa olevat lehtorit sekä vastaava määrä maallikkovalitsijoita. Äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita on 556.

Maallikkovalitsijoita ovat Mikkelin hiippakunnasta valitut kahdeksan kirkolliskokousedustajaa, Mikkelin hiippakunnan hiippakuntavaltuuston 14 maallikkojäsentä, hiippakunnasta valittu kirkkohallituksen täysistunnon maallikkojäsen, tuomiokapitulin maallikkojäsen sekä lakimiesasessori. Näiden äänioikeutettujen lisäksi seurakunnat valitsevat 531 maallikkovalitsijaa siten, että jokaisesta 38 seurakunnasta valitaan ensin yksi maallikkovalitsija, minkä jälkeen loput 493 maallikkovalitsijaa valitaan suhteessa seurakuntien väkimäärään.

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli vahvistaa seurakuntien valitsemat maallikkovalitsijat istunnossaan 21.12.2022.

Vähintään 30 äänioikeutettua voi muodostaa valitsijayhdistyksen, jolla on oikeus asettaa pappi ehdolle vaalissa. Tuomiokapitulin istunnossa 21.12.2022 päätetään ehdokasasettelun ajasta sekä vaalikeskusteluiden aikataulusta. Vaalikeskusteluita voi seurata paikan päällä tai verkon välityksellä.

Uuden piispan on määrä aloittaa virassaan 1.9.2023. Arkkipiispa Tapio Luoma vihkii hänet piispan virkaan Mikkelin tuomiokirkossa sunnuntaina 3. syyskuuta.

Mikkelin hiippakunnan nykyinen piispa Seppo Häkkinen ilmoitti 21.9.2022 jäävänsä eläkkeelle syyskuun alussa 2023.

***

Haluatko tutustua Kotimaa-lehteen?

Tilaa Kotimaan näytelehti ilmaiseksi täältä. Lähetämme PDF-lehden sähköpostiisi. Näytelehden tilaaminen ei edellytä jatkotilausta. Näytetilauksen voi tehdä vain kerran.

Antoisia lukuhetkiä!