Miikka Ruokanen ideoi Effata-liikkeen

Facebook-ryhmästä alkunsa saanut Effata-liikkeeksi itseään kutsuva ryhmittymä on kokoamassa ihmisiä mukaan kirkon jatkuvan uudistumisen tueksi. Liikkeen ideoija on professori Miikka Ruokanen. Muista keskeisiä vaikuttajia ovat toimitusjohtaja, päätoimittaja Kirsi Rostamo, pastori Arto Antturi, kehitysjohtaja Erkki Haarala ja johtava nuorisotyöntekijä Mika Lehto.

Alati uudistuva kirkko -liikkeen ohjelmajulistuksessa todetaan muun muassa: ”[Kirkon] uudistuminen ei toteudu ohjelmoidusti ylhäältä alaspäin vaan alhaalta nousevana kansanliikkeenä, tavallisten seurakuntalaisten omana toimintana evankeliumin hyväksi, erityisesti messun valmistelussa ja toteutuksessa sekä diakonisessa laupeudentyössä. Vuonna 1988 alkanut Tuomasmessu on hyvä osoitus siitä, että tämä on täysin mahdollista.”

Effata tarkoittaa ”aukene” (Mark. 7:34). Effatan Facebook-ryhmässä on yli 1000 jäsentä.

Tutustu liikkeen verkkosivuihin.