Malmin seurakunta Helsingissä rekrytoi 12 työntekijää – miksi?

Suomen toiseksi suurimmassa seurakunnassa Helsingin Malmilla on avoinna poikkeuksellisen paljon työpaikkoja. Malmin seurakuntaan rekrytoidaan neljä määräaikaista projektipappia, viisi suntiota, kaksi uutta määräaikaista viestijää ja yksi kanttori.

Noin 100 hengen työyhteisöön etsitään siis 12 uutta työntekijää. Suntiorekrytoinneille on luonnollinen selitys.

– Seurakunnassamme on jäänyt eläkkeelle viimeisten viiden vuoden aikana 15 suntiota ja seuraavan viiden vuoden sisällä jää vielä kahdeksan lisää. Vaikka olemme vähentäneet henkilökuntaa ja yhdistelleet tehtäviä, välillä on palkattava myös uusia, kirkkoherra Heikki Arikka kertoo.

Myös kanttorirekrytointi liittyy eläköitymisiin. Projektipapit ja projektiviestijät sen sijaan ovat jotakin uutta.

Projektipapit palkataan kahdeksi vuodeksi, ja he aloittavat työnsä syyskuun alussa. Ideana on palkata rohkeita, omatoimisia ja idearikkaita pappeja kohtaamaan niitä, jotka eivät kuulu kirkkoon tai ole seurakunnan kanssa missään tekemisissä.

Valmista toimenkuvaa papeille ei ole olemassa, mutta he jalkautuvat Heikki Arikan mukaan alueilleen, verkostoituvat sekä kehittävät uudenlaista yhteisöllisyyttä ja uudenlaista hengellisyyttä. Seurakunnan aktiivijäseniä Malmilla on Arikan mukaan pystytty palvelemaan hyvin, mutta etsivä työ on jäänyt vähälle.

– Nämä papit eivät ole mukana messukierrossa, eivätkä he tee säännöllisesti kirkollisia toimituksia. Heidät lähetetään löytöretkeilijöiksi.

Arikan mukaan tehtävässä selviäminen vaatii papeilta syvää ymmärrystä itsestä sekä vahvaa ja selkeää teologiaa.

– Haemme henkisesti aikuisia ihmisiä, jotka kykenevät katsomaan kaikkia silmiin ja tulevat toimeen hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Tähän tehtävään ei voi mennä vain julistus edellä, Arikka sanoo.

– Idean projektiin olemme saaneet piispainkokouksen helmikuussa hyväksymästä asiantuntijaraportista, jossa kannustetaan yhteisölähtöiseen työhön. On mentävä sinne, missä ihmiset ovat.

"Jos havaitsemme, että ideamme eivät kanna tai kannata, asiat raukeavat projektikokeilujen päätyttyä"

Kyseisessä raportissa Missiologian tuntemus ja osaaminen kirkon työssä kehotetaan seurakuntia myös panostamaan vahvasti viestintään. Niinpä Malmin seurakunta palkkaa määräaikaisen viestinnän suunnittelupäällikön tekemään seurakunnalle viestinnän kokonaissuunnitelman. Samalla 1,5 hengen viestintätiimiä vahvistetaan myös yhdellä määräaikaisella viestijällä.

Helsingin seurakunnat ovat lukuisten muiden seurakuntien tavoin joutuneet viime vuosina säästämään vähän kaikesta. Heikki Arikan mukaan näin on tehty myös Malmin seurakunnassa. On luovuttu kiinteistöistä ja yhdistelty eläkkeelle jääneiden toimenkuvia.

– Näin isossa seurakunnassa syntyy myös isoja säästöjä. Ne mahdollistavat nyt näiden uusien projektien rahoituksen.

Projektityöntekijöiden määräaikaisuutta Heikki Arikka perustelee sillä, että nyt seurakunnassa kokeillaan, miten uudet ideat ja visiot toimivat. Jos myönteisiä tuloksia saadaan, on mahdollista, että kaikki projektityöntekijät vakinaistetaan myöhemmin.

– Jos taas havaitsemme, että ideamme eivät kanna tai kannata, asiat raukeavat projektikokeilujen päätyttyä.

Rekrytoinneista myös määräaikaisiin tehtäviin päättää Malmin seurakuntaneuvosto. Työhaastattelut tekee ja rekrytointisuositukset laatii luottamushenkilöistä muodostuva henkilöstötyöryhmä yhdessä kirkkoherran ja kyseisen työalan esimiehen kanssa.

Kuva: Malmin seurakunnan rekrytointivideosta

Rekrytointiensa tueksi Malmin seurakunta on tehnyt myös YouTube-videon: