Mäkinen tapaa samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä kiinnostuneita

Kotimaa24:n tietojen mukaan arkkipiispa Kari Mäkinen on kutsunut tapaamiseen jäseniä Facebook-ryhmästä, jossa on samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä kiinnostuneita pappeja.

Osa ryhmän jäsenistä on halukkaita vihkimään kirkollisesti pareja jo siitä lähtien, kun sukupuolineutraali avioliittoon vihkiminen mahdollistuu Suomessa 2017 maaliskuussa. Kirkossa samaa sukupuolta olevien vihkimistä ei ole hyväksytty. Siitä on sen sijaan taitettu peistä, miten kirkolliset pykälät ja ohjeelliset kirjat suhtautuisivat, jos joku papeista päättäisi vihkiä.

Huhtikuisessa Ylen Ykkösaamussa arkkipiispa Mäkinen kertoi ymmärtävänsä sen, että vihkijöiksi lupautuvat papit haluavat olla ihmisen rinnalla. Hän ei kuitenkaan usko omavaltaisuuteen, eikä hänestä ole viisasta toimia vastoin kirkon kantaa.

– Itse ajattelen, että pitää malttaa kulkea kirkon oman järjestyksen kautta, Mäkinen lausui Ykkösaamussa.

Arkkipiispa kansliasta ei vahvisteta Kotimaa24:lle tapaamista.

– Arkkipiispa käy asian tiimoilta eri tahojen kanssa erilaisia keskusteluja, joiden sisältöä hän ei kuitenkaan sellaisenaan avaa. Se liittyy viranhoidon luonteeseen. Keskustelut ovat luonteeltaan myös pastoraalisia ja luottamuksellisia. Emme petä luottamusta, arkkipiispan teologinen erityisavustaja Petri Merenlahti kommentoi.

– Erilaiset keskustelut eivät sinänsä ole salaisia. Jos jotkut tahot itse haluavat kommentoida, he kommentoivat. Keskustelut ovat hyvä tapa lisätä ymmärrystä ja hankkia tietoa, hän jatkaa.

"Sinne ei olla viemässä adressia"

Vantaan Tikkurilan seurakunnan kappalainen Heikki Leppä vahvistaa Kotimaa24:lle olevansa yksi papeista, joka tapaa arkkipiispaa keskiviikkona. Hänkin kuitenkin kertoo tapahtumasta hyvin varovaisesti, koska haluaa kunnioittaa tapaamisen luottamuksellisuutta.

Lepän mukaan kutsu tapaamiseen on tullut arkkipiispan esikunnasta ja se on lähetetty Facebook-ryhmään, jossa on mukana pappeja, jotka ovat kiinnostuneita vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja heti, kun se on maallisen lain mukaan Suomessa mahdollista. Lepän mukaan tapaamiseen arkkipiispan kanssa tulee ryhmästä kourallinen pappeja.

– Itse lähden sinne hyvin avoimella mielellä. En ole sillä tavalla valmistautunut. Kysymys on kohtaamisesta. Sinne ei olla viemässä mitään adressia eikä sellaista. Ei siitä muuta voi sanoa.

Pappien Facebook-ryhmän Leppä kertoo olevan suljettu. Siinä on hänen mukaansa kolminumeroinen määrä pappeja, mutta kaikki ryhmän jäsenet eivät ajattele samalla tavalla samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä.

Yhteiskunnallinen painoarvo vaarassa

Enempää Leppä ei halua tapaamisesta kertoa, mutta hän on valmis puhumaan omasta kannastaan samaa sukupuolta olevien parien kirkolliseen vihkimiseen.

Ensinnä hän katsoo, että asia pitäisi saada kirkossa mahdollisimman nopeasti pois päiväjärjestyksestä.

– Kirkko on lähtenyt sotaan, jota se ei voi voittaa, kun se on lähtenyt sotaan tasa-arvoista avioliittolakia vastaan. Jos kirkko käy ylipäätään vuorovaikutteista keskustelua yhteiskunnassa, se muuttaa kantansa. Jos kirkko ei käy, se ajautuu marginaaliin. Jos kirkko ei ole muuttanut asiaan kantaansa 30 vuoden sisällä, se ei ole enää merkittävä tekijä suomalaisessa yhteiskunnassa. Hinta tulee olemaan liian kova, Leppä sanoo.

– Tällaisessa tilanteessa viisainta olisi etsiä keino päästä ulos ongelmasta. Mitä nopeammin päästään ulos, sitä vähemmän asia vahingoittaa kirkkoa, hän jatkaa.

Hänen mielestään kyse on paljon muustakin kuin vihkimisestä.

– Kyse on siitä, miten kirkko suhtautuu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin ja miten se ymmärtää lähimmäisenrakkauden toteuttamisen. Kysymys vihkimisestä tulee olemaan kirkossa agendalla niin kauan kunnes siinä päästään ratkaisuun, jonka kanssa voidaan elää. Se että kirkko puolustaa käsitystä, jota suomalaisten enemmistö pitää vääränä ja vääryytenä, syö kirkkoa yhteiskunnallisena keskustelijana.

Vihkimisestä vapaaehtoista

Lepän mukaan asiaan olisi erilaisia ratkaisuja. Hänen näkökulmastaan ihanteellisin vaihtoehto olisi, että papit, jotka haluavat vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja, voisivat vihkiä. Niiden, jotka eivät halua, ei tarvitsisi vihkiä.

– Se olisi pitkän tähtäyksen kompromissi. En siis kannata, että kaikille tulisi velvollisuus vihkiä. Olisi parempi, ettei kenellekään papille tulisi sellaista tilannetta, jossa joutuisi vihkimään parin, jota ei halua vihkiä. Se ei olisi kenenkään kannalta hyvä tilanne.

Leppä painottaa, että asiaan pitäisi etsiä kirkossa kaikkia osapuolia tyydyttävää ratkaisua.

Valomerkissä Leppä on itse sanonut olevansa valmis vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja heti, kun laki sallii. Kotimaa24:lle hän kertoo, ettei häntä ole ainakaan toistaiseksi kysytty vihkimään.

Kuva: Minerva Seppälä

Lue myös:

"Toivon voivani vihkiä" – Papit pohtivat, mitä vastata häitään suunnitteleville

MTV3: Piispat toppuuttelevat vihki-intoisia pappeja uuden avioliittolain tullessa voimaan