Maailmanperintökohteille myönnettiin avustuksia

PetäjävedenvanhakkoWIKI205

Tänä vuonna avustuksista suuri osa myönnettiin Vanhan Rauman ja Suomenlinnan asuin- ja piharakennusten kunnostus- ja korjaustöihin. Vanhan Rauman alueella avustuksia sai yhteensä 24 yksityistä kohdetta. Pääosa näistä avustuksista käytetään vesikatteiden ja julkisivujen kunnostamiseen. Kaupunkirakenteen monimuotoisuuden säilymistä turvataan myös tukemalla piha- ja talousrakennusten kunnostamista.

Suurimman yksittäisen avustuksen, 140 000 euroa, sai Verlan puuhiomon ja pahvitehtaan voimalaitoskanavan suojaseinän toteutushanke. Patoseinän avulla pyritään estämään tehdasrakennusten vesivaurioita ja tulvavahinkoja, jotka ovat vakava uhka rakennusten säilymiselle.

Petäjäveden Vanhan kirkon säätiölle myönnettiin 9 000 euron avustus erillisen opastuskeskuksen rakentamiseen. Tavoitteena on palvella kirkossa vierailevia entistä paremmin ja samalla rauhoittaa varsinainen kirkkotila oheis- ja myyntitoiminnasta.

Suomessa on kuusi Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksyttyä kulttuuriperintökohdetta: Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammalahdenmäki ja Struven ketju. Maailmanperintöavustuksia myönnetään ensisijaisesti niihin toimenpiteisiin, joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksen arvoisena. Avustuksia voivat hakea maailmanperintäkohteiden ja niillä sijaitsevien rakennusten omistajat.

(Kuvan lähde: Wikipedia/Antti Bilund)