Maahanmuuttajia työssä nyt jo lähes joka kolmannessa seurakunnassa

Maahanmuuttajia työllistäneiden seurakuntien määrä on kolmessa vuodessa moninkertaistunut. Maahanmuuttajataustaisia henkilöitä on ollut kuluneen vuoden aikana työssä 29 prosentissa luterilaisista seurakunnista ja seurakuntayhtymistä.

Vielä vuonna 2009 työtä tai palkattoman työharjoittelupaikan oli tarjonnut maahanmuuttajille vain joka kymmenes kirkon työnantaja. Nyt vastaava luku on yli 40 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Yhdessä työhön -projektin teettämästä kyselystä.

Myös tehtäväkirjo on huomattavasti aiempaa monipuolisempi.

- Maahan­muuttajia työskentelee nyt jopa enemmän hengellisen työn tehtävissä kuin tukitoiminnoissa, kertoo projektipäällikkö Sanna-Maaria Tornivaara Kirkkopalveluista.

Monikulttuurisesta rekrytoinnista saadut kokemukset ovat pääosin erittäin hyviä. Haasteet ovat useimmiten liittyneet kielitaitoon.

- Seurakunnissa tehdään työtä ihmisten parissa, joten tietysti kielitaito on tärkeä. Joskus kielitaitovaatimukset ovat kuitenkin ylimitoitettuja, Tornivaara toteaa.

- Työnantaja voi myös tukea työntekijöiden kielitaidon vahvistumista. Työpaikalla käytännön suomen kieli kehittyy kaikkein tehokkaimmin.

Kyselyn mukaan maahanmuuttajien työllistäminen ei välttämättä vaadi työ­yhteisöltä mitään erityistä. Tornivaara on tämän näkemyksen suhteen kriittinen.

- Työ­markkinoilla on paljon rakenteellista epätasa-arvoa, joka vaikeuttaa maahanmuuttaja­taustaisten työllistymistä, hän muistuttaa.

- Maahanmuuttajan on paljon vaikeampi päästä näyttämään osaamistaan kuin suomalaissyntyisen. Pullonkaulojen avartaminen vaatii erityistä huomiointia työnantajilta.

Kyselyyn vastasi 147 kirkkoherraa tai henkilöstövastaavaa luterilaisista seurakunnista ja seurakuntayhtymistä. Kyselyn toteutti Kuntoutussäätiö osana Yhdessä työhön

-projektin vaikuttavuuden arviointia.

Yhdessä työhön -hankkeen (2009–2012 ) tavoitteena on ollut maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen kirkon organisaatioissa ja vaikeasti työllistyvien maahanmuuttajien työllistymis­edellytysten parantaminen. Yhteisvastuukeräyksen tuotolla toteutettua hanketta on koordinoinut Kirkkopalvelut ry. Projekti on tukenut seitsemää seurakuntien ja kristillisten järjestöjen paikallishanketta, joiden kautta on syntynyt lähes 500 työ- ja harjoittelupaikkaa maahanmuuttajille.