Luterilaisilta ja katolilaisilta yhteinen julkaisu reformaatiosta

Kesäkuussa julkaistaan reformaatiota käsittelevä teos, joka on toteutettu luterilaisten ja roomalaiskatolisten yhteistyönä. From Conflict to Communion -teoksen julkaisee Luterilaisen maailmanliiton ja Vatikaanin kristittyjen ykseyttä edistävän neuvoston asettama Luterilais-Roomalaiskatolinen ykseyden komitea.

LML:n ekumeenisten asioiden apulaispääsihteeri Kaisamari Hintikka kertoo julkaisun vahvistavan kirkon ykseyden hyväksi tehtävää yhteistyötä.

– Vuosisatojen epäluottamuksen ja ennakkoluulojen jälkeen näemme julkaisun mahdollisuutena tarkastella yhdessä menneisyyden taakkoja, Hintikka sanoo.

From Conflict to Communion -julkaisu käsittelee muun muassa Lutherin teologiaa luterilais-katolilaisen dialogin näkökulmasta ja reformaation juhlavuotta ekumeenisella ja globaalilla tasolla.

Teos julkaistaan 17.6. Luterilaisen Maailmanliiton tapaamisessa Genevessä.