Lopella joka neljäs valtuutettu alle 30-vuotias

Hämäläisessä Lopen seurakunnassa valtuustoon valituista jopa 26 prosenttia oli alle 30-vuotiaita. Valtakunnallisesti alle 30-vuotiaita valtuutettuja on 6 prosenttia.

– Poliittiset järjestöt ovat olleet aktiivisia ja löytäneet kiinnostavia nuoria ehdokkaita. Lopella on totuttu luottamaan nuoriin vaikuttajiin ja heitä on paljon mukana sekä kunnan että seurakunnan päätöksenteossa, sanoo kirkkoherra Tuomas Hynynen.

Yksi Lopen vaalien menestyjistä on Sami Lilja, 19.

– Yritän pitää seurakunnan päätöksenteossa nuorten puolta. Jo nuorisolaki velvoittaa arvioimaan päätösten vaikutukset lapsiin ja nuoriin. Nuori päättäjä on luonnollisesti lähempänä nuorten maailmaa, Lilja sanoo.

Kuva: Olli Seppälä