Liedon kirkkoherra Risto Leppänen siirtyy arkkipiispan kaitsentaan – Liedon seurakunta jää piispa Mari Leppäsen kaitsemaksi

Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen ja Liedon seurakunnan kirkkoherra Risto Leppänen. Kuvat: Jussi Vierimaa, Antti Partanen / Kaftor

Kun Mari Leppänen viime marraskuussa valittiin Turun arkkihiippakunnan piispaksi, monet saapuivat onnittelemaan tulevaa piispaa ja hänen puolisoaan, Liedon seurakunnan kirkkoherraa Risto Leppästä.

– Eräs onnittelijoista kysyi minulta humoristisesti, olenko minä kotonakin kaitsennassa, Risto Leppänen kertoo.

Kevennyksestä alkoi Risto Leppäsen mukaan kuitenkin vakava pohdinta siitä, mitä sinänsä iloinen asia voisi piispallisen kaitsennan kannalta hänelle itselleen ja seurakunnalle merkitä.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ei nimittäin ole aikaisemmin ollut sellaista tilannetta, että hiippakunnan piispa ja yksi sen kirkkoherroista olisivat aviopuolisoita.

Arkkihiippakunnassa Paimion rovastikunta ja siihen kuuluva Liedon seurakunta kuuluvat arkkihiippakunnan piispan Mari Leppäsen kaitsemaan alueeseen.

Se, että piispa ja kirkkoherra ovat aviopari, on juridisesti täysin mahdollista. Samalla tilanne voi olla ongelmallinen.

Toisaalta juuri arkkihiippakunta on kirkon ainoa hiippakunta, jossa on kaksi piispaa.

Kirkkoherra Leppänen kertoo pian joulun jälkeen tavanneensa arkkipiispa Tapio Luoman ja kysyneensä alustavasti, olisiko mahdollista, että tässä tilanteessa hänen esimiehensä olisikin arkkipiispa.

– Alustavasti arkkipiispa on vastannut kysymykseeni myöntävästi. Ajattelin, että jokaisella kirkon työntekijällä on tarve ja oikeus esimieheen.

Risto Leppänen pohtii myös sitä, että seurakuntalaisten oikeuksien kannalta voisi olla parempi, jos hänen työnjohdollinen esimiehensä olisi arkkipiispa.

– Molemmissa tapauksessa on parempi, että suhteeni esimieheen on ammatillinen ja kirkkojärjestyksellinen.

Toistaiseksi Leppänen on Leppäsen esimies

Piispa Mari Leppänen toteaa, että lainsäädännön puolesta hän voi olla aviopuolisonsa esimies.

– Ei siihen ole estettä, kaitsenta on mahdollista. Avioliitto ei merkitse tässä suhteessa esteellisyyksiä, Mari Leppänen toteaa.

Hän muistuttaa myös, että Risto Leppänen itse nosti kaitsenta-asian esille omasta ja työyhteisönsä näkökulmasta.

– Jokaisella on oikeus esihenkilöön ja Risto toivoi, että tällainen järjestely tehtäisiin, eli hän olisi kirkkoherrana arkkipiispan kaitsennassa.

Taustalla on molempien Leppästen mukaan työn tuki ja kahden piispan mahdollistama järjestely. Jos kirkkoherralla olisi tarvetta keskusteluun esimiehen kanssa tai jos seurakuntalaisilla olisi toiveita tai huomauttamista kirkkoherran viranhoidosta, on luontevampaa kaikille, että piispa ei ole kirkkoherran puoliso.

Mari Leppänen kertoo käyneensä arkkipiispa Tapio Luoman kanssa Liedon kaitsenta-asiasta lyhyen periaatteellisen keskustelun.

– Arkkipiispa on sanonut, että hän on valmis tällaiseen järjestelyyn.

Toistaiseksi Mari Leppänen on miehensä esimies, mutta tuomiokapitulin lakimiesasessori valmistelee parhaillaan viranomaispäätöstä, jonka mukaan Risto Leppäsen kaitsenta siirtyisi arkkipiispalle.

"Ulospäin voisi näyttää oudolta, jos kirkkoherran kaitsijana on oma puoliso"

Arkkihiippakunnan lakimiesasessori Matti Mäkinen kertoo, että kirkon lainsäädännön mukaan arkkihiippakunnan molemmat piispat, arkkipiispa ja arkkihiippakunnan piispa, ovat koko hiippakunnan piispoja.

– Näin ajateltiin jo silloin, kun kahden piispan järjestelmä arkkihiippakuntaan luotiin. Arkkipiispa ja arkkihiippakunnan piispa voivat myös eräissä tilanteissa sijaistaa toisiaan: esimerkiksi jos toinen virka on avoinna, virassa oleva voi hoitaa toisenkin viran tehtäviä.

Kirkkojärjestyksen mukaan kirkolliskokous päättää arkkihiippakunnan sisällä kahden piispan vastuualueista.

Myös Mäkinen toteaa, että hallintolaissa on puolisoita koskevia esteellisyyssäännöksiä, mutta työnjohdolliset asiat eivät ole hallintoa. Siksi juridista estettä oman aviopuolison esimiehenä olemiseen ei piispalla olisi.

– Käytännössä se olisi kuitenkin hankalaa ja voisi näyttää ulospäin oudolta, jos kirkkoherran kaitsijana olisi oma puoliso. Tilanne voisi olla mahdoton heille molemmille. Puoliso voisi esimerkiksi antaa puolisolle viranhoitoon liittyvissä ongelmissa varoituksen, mutta olisihan se hankala tilanne.

Päätös tänä keväänä

Nyt tuomiokapitulissa haetaan Mäkisen mukaan ratkaisua, jonka mukaan Risto Leppänen olisikin arkkipiispan kaitsennassa. Mäkinen itse valmistelee asian käsittelemistä.

– Asiaa pitää tässä voida tulkita niin, että piispat voivat sopia tällaisen asian keskenään tuomiokapitulissa. Tulkintani mukaan Risto Leppänen voi kuulua arkkipiispan kaitsettaviin. Vaikka tämä ei ole suoraan pykälistä luettavissa, se olisi aika luonnollinen ratkaisu.

Hän ennustaa, että Liedon kirkkoherran kaitsennasta tehdään tuomiokapitulissa viranomaispäätös mahdollisesti huhti- tai toukokuun istunnoissa.

– Toistaiseksi Mari Leppänen on siis Risto Leppäsen esimies.

Oma iso kysymyksensä on, voiko kirkkoherra olla eri piispan kaitsennassa kuin hänen johtamansa seurakunta. Jos Risto Leppänen siirtyy arkkipiispan kaitsentaan, Liedon tapaus olisi Mäkisen mukaan tässä suhteessa ainutlaatuinen.

– Mutta kyllä se hoituisi. Jos esimerkiksi piispantarkastuksessa tai sen raportissa ilmenisi kirkkoherraan liittyviä ongelmia, asia voitaisiin käsitellä tuomiokapitulissa arkkipiispan johdolla, Mäkinen sanoo.

Ylipäätään seurakuntaan liittyviä ongelmatilanteita Mäkinen ei pidä piispallisessa kaitsennassa niin hankalina kuin kirkkoherran viranhoitoon liittyviä kaitsenta-asioita.

Kirkkoherra ja seurakunta eri piispan kaitsennassa ei ideaalitilanne

Piispa Mari Leppänen toteaa osaltaan, että kirkkoherran ja seurakunnan oleminen eri piispan kaitsennassa ei ole mikään ideaalitilanne.

– Parasta tietysti olisi, että niin ei olisi. Mutta Liedon seurakunnan kaitsennan muuttaminen pitäisi viedä kirkolliskokoukseen ja en pidä sitä tässä kohtaa tarpeellisena.

Jos seurakunnan kaitsemisessa tulisi vakavia ongelmatilanteita, kaitsentavastuusta pitäisi Mari Leppäsen mukaan keskustella.

Mari Leppänen muistuttaa, että sinänsä aviopuolisoiden työssä oleminen samoissa seurakunnissa tai hiippakunnissa ei ole mitään uutta tai ihmeellistä: monella piispalla on tai on ollut pappipuoliso johtamassaan hiippakunnassa.

– Lisäksi on esimerkiksi kirkkoherra- ja pappispariskuntia ja muita perhesuhteita samoissa seurakunnissa tai seurakuntayhtymissä. On ennenkin jouduttu etsimään erilaisia toimintamalleja. Itse koen, että meillä arkkihiippakunnassa nämä asiat on pyritty hoitamaan asiallisesti, Mari Leppänen sanoo.

Risto Leppänen arvioi seurakunnan kaitsenta-asiaa sekä periaatteellisesti että käytännöllisesti. Seurakunta on hänestä paljon yhtä kirkkoherraa suurempi asia ja ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto.

Mitä piispantarkastuksiin Liedossa tulee, Risto Leppänen pohdiskelee, voisiko arkkipiispa tarvittaessa hoitaa niistä sellaisen mahdollisen osuuden, joka nousisi esille tarkastuksessa ja liittyisi nimenomaan kirkkoherran viranhoitoon.

Päätöksiä kaitsentavastuun siirrosta ei ole vielä tehty, mutta Risto Leppänen kokee järjestelmän jo toimineen.

– Arkkipiispa on jo soittanutkin ajankohtaisista työasioista minulle ja minä samoin hänelle.

Arkkipiispa: Liedon tilanne on uusi mutta ei ihmeellinen

Arkkipiispa Tapio Luoma toteaa, että Liedon kirkkoherran kaitsenta-asiasta on kyllä suullisesti puhuttu, mutta tarkkaan ottaen se on vielä päätöksen tasolla sopimatta.

– Katsotaan sitten, mitä se käytännössä olisi.

Arkkipiispa muistuttaa, että se, mitä nyt ollaan tekemässä, on varsin poikkeuksellista. Kahden piispan arkkihiippakunnassa se on kuitenkin mahdollista.

Luoma on urallaan toiminut tuomiokapitulin jäsenenä ennen arkkihiippakuntaa myös Lapuan ja Espoon hiippakunnissa. Hän ei muista, että pöydälle olisi tullut asioita, jotka olisivat liittyneet aviopuolisoiden esimies–alainen-suhteisiin.

– Liedossa muodostunut tilanne on uusi ja synnyttää toki pohdintaa, mutta ei asiassa silti ole mitään sen ihmeellisempää.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.