Lestadiolaisista vähemmistöistä tehdään tutkimus

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien vanhoillislestadiolaisten ja vanhoillislestadiolaistaustaisten henkilöiden kokemuksista tehdään tutkimus. Tutkija hakee omaelämäkerrallista materiaalia.

Tutkimusta Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa, yhteistyössä Åbo Akademin Humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnan kanssa, tekee teologian tohtori Eetu Kejonen.

Jo väitöskirjassaan 2014 Kejonen on tarkastellut kahden suomalaisen herätysliikkeen, herännäisyyden ja vanhoillislestadiolaisuuden, homoseksuaalisuutta koskevia kannanottoja. Tulevaa tutkimusta tehdään kirjoituspyynnön avulla kerättävään omaelämäkerralliseen kirjemateriaaliin tukeutuen.

Kejosen mukaan vanhoillislestadiolaisuuden piirissä olevien seksuaali- ja sukupuolivähemmistön edustajat ovat kokeneet olevansa ikään kuin näkymättömiä.

– Liikkeessä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt hyväksytään lähimmäisinä, mutta seksuaalisuuden toteuttamista ei hyväksytä. Minua kiinnostaa, mitä tämä virallinen opetus merkitsee ihmisten elämässä. Se on idealistista ja perinteistä mutta millaiseksi ilmiöksi se kasvaa, kun on kyse oikeista ihmisistä, hän toteaa.

Kejonen uskoo, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien vanhoillislestadiolaisten tai vanhoillislestadiolaistaustaisten eli etnisten vanhoillislestadiolaisten kokemukset ovat erilaisia.

– On varmaan monenlaisia elämänkohtaloita ja vaihteluja. Sukupolveen kuuluminen varmasti vaikuttaa ja kaupungin koko kuin lähipiiri ja paikallinen rauhanyhdistys. En usko, että yhtenäistä kuvaa saa. Kiinnostavaa on, tuleeko kuva monipuoliseksi. Onko voimautumista, jaksamista ja hyväksytyksi tulemista vai torjutuksi tulemista ja traumautisoitumista?

– Etnisten vanhoillislestadiolaisten kohdalla kiinnostaa erityisesti, voiko henkilön identiteetti olla siitä huolimatta yhä vanhoillislestadiolainen. Voiko usko antaa voimaa ja rakentaa silti identiteettiä, vaikkei henkilöä sinänsä enää määritellä enää uskovaiseksi?

Eetu Kejosella ei itsellään ole vanhoillislestadiolaista taustaa. Hänen juurensa ovat herännäisyydessä.

Kejosen tutkimus on osa akatemiaprofessori Elina Vuolan Helsingin yliopistossa johtamaa Ruumiillinen uskonto -tutkimushanketta.

Kuva: Helsingin yliopiston tiedotus

Eetu Kejosen Kirjoituspyyntö:

Sukupuolivähemmistöt ja seksuaalinen moninaisuus vanhoillislestadiolaisuudessa

Teen Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa (yhteistyössä Åbo Akademin kanssa) tutkimusta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien vanhoillislestadiolaisten ja vanhoillislestadiolaistaustaisten ihmisten kokemuksista. Tutkimustani varten kerään kirjoituksia kaikenikäisiltä ihmisiltä, joilla on omakohtainen side vanhoillislestadiolaisuuteen ja jotka kokevat kuuluvansa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön.

Olen kiinnostunut esimerkiksi seuraavanlaisista kysymyksistä: Miten olet kokenut uskonnollisen vakaumuksesi tai taustayhteisösi ihanteiden ja oman seksuaalisuutesi/sukupuolisuutesi yhdistämisen? Mitä vanhoillislestadiolaisuus on merkinnyt ja merkitsee sinulle? Miten olet elänyt vanhoillislestadiolais(taustais)ena sukupuoli- tai seksuaalivähemmistön edustajana? Ovatko lapsettomuus, yksinäisyys tai mahdollinen selibaatissa eläminen vaikuttaneet elämääsi?

Pyydän sinua ensisijaisesti kirjoittamaan aiheesta. Voit kirjoittaa täysin vapaamuotoisesti, omin sanoin ja mistä tahansa näkökulmasta. Tekstisi ei tarvitse rajoittua edellä listattuihin kysymyksiin. Kirjoita mieluiten sähköisesti ja lähetä tekstisi sähköpostina tai sähköpostin liitetiedostona. Voit myös kirjoittaa käsin ja lähettää tekstisi kirjeenä. Liitä kirjoitukseesi nimesi tai nimimerkkisi, tieto sukupuolestasi, kotipaikkakunnastasi, ikäsi ja ammattisi. Voit kirjoittaa myös pelkällä nimimerkillä, mutta liitä silloinkin mukaan tieto sukupuolestasi sekä kotipaikkakunnastasi, ikäsi ja ammattisi. Tekstin pituudella ei ole alarajaa. Voit kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Pyydän kirjoituksia 15.11.2015 mennessä.

Tutkimustulosten yhteydessä kirjoituksista julkaistaan esimerkkiotteita. Niistä muutetaan henkilönimet ja muut tunnistamisen mahdollistavat tiedot. Kirjoitukset arkistoidaan Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon mahdollista myöhempää tieteellistä tutkimusta varten. Tässä yhteydessä kirjoittajien nimi- ja kotipaikkatiedot hävitetään. Aineistoa tullaan käyttämään vain tutkimustarkoituksessa ja käyttäjiltä edellytetään kirjallinen käyttöehto- ja vaitiolositoumus. Mikäli et halua, että kirjoituksesi arkistoidaan tutkimuksen päätyttyä, kerro se kirjoituksesi alussa. Tällöin kirjoituksesi hävitetään tutkimuksen valmistuttua. Kirjoitustasi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja kirjoittajien anonymiteetti taataan.

Tutkimus on osa akatemiaprofessori Elina Vuolan johtamaa, Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta Ruumiillinen uskonto. Ruumiillisuuden ja sukupuolen muuttuvat merkitykset uskonnollisen identiteetin nykymuodoissa Suomessa.

Vastaan mielelläni kysymyksiin ja kiitän lämpimästi osallistumisestasi!

Eetu Kejonen , tutkijatohtori, Ruumiillinen uskonto -projekti

Åbo Akademi, Piispankatu 16, 20500 Turku

Sähköposti: eetu.kejonen@helsinki.fi, puh. (050) 448 9149

Lisätietoja tutkimushankkeesta antaa myös:

Elina Vuola, akatemiaprofessori, tutkimushankkeen johtaja

Teologinen tiedekunta, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto

Sähköposti: elina.vuola@helsinki.fi, puh. (050) 311 1972