Lautakunta: Suomen Messut ja OAJ syrjivät Aito avioliitto -yhdistystä

Aito avioliitto -yhdistys piti näkemystään esillä Helsinki Pride -kulkueen varrella kesäkuussa 2019. Kuva: Olli Seppälä

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoo, että Aito avioliitto -yhdistys joutui Suomen Messujen ja Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n syrjimäksi, kun siltä evättiin jo kertaalleen hyväksytty osallistuminen Educa 2019 -messuille näytteilleasettajana.

Lautakunta on kieltänyt Suomen Messuja ja OAJ:ta jatkamasta tai uusimasta yhdistykseen kohdistuvaa syrjintää mielipiteen perusteella.

Päätökset eivät ole lainvoimaisia. Niistä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen. OAJ ja Suomen Messut eivät halunneet perjantaina kommentoida yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksiä STT:lle.

Yh­den­ver­tai­suus- ja tasa-ar­vo­lau­ta­kun­ta on val­tio­neu­vos­ton ni­mit­tä­mä it­se­näi­nen ja riip­pu­ma­ton oikeusturvaelin. Se val­voo yh­den­ver­tai­suus­lain ja tasa-ar­vo­lain nou­dat­ta­mis­ta yk­si­tyi­ses­sä toi­min­nas­sa sekä jul­ki­ses­sa hal­lin­to- ja lii­ke­toi­min­nas­sa.

OAJ:n mukaan messujen päätehtävä vaarantui

Aito avioliitto ry on yhdistys, jonka tavoitteena on edistää miehen ja naisen välisen avioliiton merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa ja korostaa lapsen oikeutta isään ja äitiin.

Yhdistys oli alun perin 19.11.2018 ilmoittautunut näytteilleasettajaksi opetusalan Educa 2019 -messuille. Se oli saanut Suomen Messuilta osallistumiseensa kielteisen päätöksen 3.12.2018. Aito avioliitto ry lähetti tapahtuman järjestäjille OAJ:lle ja Suomen Messuille pyynnön osallistumisensa uudelleen arvioimiseksi, ja yhdistys hyväksyttiin näytteilleasettajaksi.

Yhdistys maksoi osallistumismaksunsa 7.1.2019, mutta jo 11.1.2019 Suomen Messut perui näytteilleasettajaksi hyväksymisen. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan saaman selvityksen mukaan perumisen syynä oli järjestäjien saama palaute. Moni messuille aikonut oli ilmoittanut jättävänsä tapahtuman väliin Aito avioliitto -yhdistyksen osallistumisen vuoksi. Näin messujen päätehtävä oli OAJ:n mukaan vaarantunut. Järjestäjät halusivat selvityksen mukaan varmistaa tapahtuman onnistumisen.

Messuille osallistuivat myös Seta ja Vapaa-ajattelijat

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi päätöksessään, että jo kertaalleen näytteilleasettajaksi hyväksytyn tahon osallistumisen peruminen johtui negatiivisesta huomiosta, joka liittyi hakijayhdistyksen kannattamaan mielipiteeseen. Lautakunta piti merkityksellisenä, että messuille osallistui runsaasti myös muita opetusalaan suoranaisesti liittymättömiä yhdistyksiä. Mukana olivat esimerkiksi Seta ry ja Vapaa-ajattelijoiden liitto ry.

Lautakunnan saaman selvityksen perusteella messujen kävijämäärän mahdollinen lasku oli seikka, jonka takia järjestäjät katsoivat messujen päätarkoituksen vaarantuvan. Lautakunnan mukaan menettelytapaa ei voida perustella mahdollisella kävijämäärän laskulla.

Lautakunnan mukaan messujen järjestäjillä ei näin ollen ollut yhdenvertaisuuslain tarkoittamaa oikeutusta toimelleen.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.