Lähetysjärjestöjen kokonaiskannatus kääntyi 2010-luvulla laskuun – Suomen Lähetysseura ja Sley suurimmat menettäjät, Kirkon Ulkomaanapu ja Kylväjä suurimmat nousijat

Tässä tehdään Suomen Lähetysseuran kirkollista työtä. Diakoniaseminaari meneillään Angolassa. Kuva: Helena Soininen

Eri lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun saama kokonaiskannatus on 2010-luvulla hieman pienentynyt. Järjestöjen välillä on kuitenkin eroja siinä, mistä lähteistä tukea on saatu.

Suomen Lähetysseura sekä Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley) ovat on jonkin verran menettäneet saamaansa kokonaiskannatusta. Eniten sitä ovat lisänneet Kirkon Ulkomaanapu ja Kylväjä.