Laaja tutkimus: Sateenkaariperheiden lapset voivat Suomessa hyvin

Suomalaisten sateenkaariperheiden lapset ja nuoret voivat psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti vähintään yhtä hyvin kuin valtaväestön lapset ja nuoret, kertoo Sateenkaariperheet ry:n ja Väestöliiton laaja tutkimus.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien vanhempien perheissä elävien lasten ja nuorten hyvinvointia ja kokemuksia tutkittiin Suomessa nyt ensimmäistä kertaa.

Yli sadan lapsen ja nuoren kokemuksia kartoittanut tutkimus koostuu 7–18-vuotiaiden lasten ja nuorten haastatteluista ja kyselyvastauksista. Kyselytuloksia on verrattu vastaavan ikäisten lasten ja nuorten hyvinvointiin hyödyntäen valtakunnallisen Kouluterveyskyselyn aineistoja.

Tutkimuksen mukaan sateenkaariperheiden lasten ja nuorten suhteet vanhempiinsa ovat pääosin yhtä hyvät kuin valtaväestön lapsilla ja nuorilla. Samoin heillä on yhtä paljon ystäviä ja vähintään yhtä myönteisiä koulukokemuksia kuin muilla. Useimmat muut lapset ja nuoret sekä opettajat ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat suhtautuneet heidän perheeseensä neutraalisti tai myönteisesti.

Monet lapset ja nuoret mainitsivat, että heidän perheessään monimuotoisuuteen kasvetaan: nähdään monenlaisia perheitä, seksuaalisen suuntautumisen kirjoa ja sukupuolen moninaisuutta, ja pidetään näitä kaikkia yhdenvertaisina. Suhteellisesti monet sateenkaariperheissä elävät nuoret naiset tuntevat seksuaalista vetoa sekä tyttöjä että poikia kohtaan.

Tutkimuksessa mainitaan sateenkaariperheessä elämisen ikäviksi puoliksi ympäristön kielteiset asenteet ja mahdollinen kiusatuksi tuleminen sekä näiden pelkääminen. Sateenkaariperheiden lapsista ja nuorista lähes puolet on kuullut ärsyttäviä kysymyksiä vanhemmistaan muilta. He toivovat, että tietoa sateenkaariaiheista lisättäisiin, moninaisuus hyväksyttäisiin paremmin ja syrjintä lopetettaisiin.

Tutkimus on luettavissa täällä.

Epäilykset sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnista johtivat kirkolliskokouksessa toukokuussa Leif Nummelan puheenvuoron keskeyttämiseen. Nummela asetti kyseenalaiseksi aiheesta tehdyt tutkimukset, kun kirkolliskokouksessa käsiteltiin kirkon avioliittokäsityksen laajentamista.

Kuva: Cristian Medel. Helsinki Pride -tapahtuma 2016.