Kysely: Yli puolet Oulun seudun papeista haluaa säilyttää kirkon nykyisen avioliittokäsityksen

Oulun seurakuntien viestintäpalvelut ja Rauhan Tervehdys -lehti ovat selvittäneet kyselyllä Oulun seudun pappien suhtautumista kirkon avioliittokäsitykseen ja maaliskuussa voimaan tulleeseen avioliittolakiin.

Kyselyn mukaan vastaajista 53 prosenttia pitäisi kiinni kirkon nykyisestä avioliittokäsityksestä ja 41 prosenttia muuttaisi sitä niin, että kirkko vihkisi myös samaa sukupuolta olevia pareja. Vastaajista kolme ei ottanut asiaan kantaa.

Vastaajista valtaosa miehistä eli 65 prosenttia haluaa säilyttää kirkon nykyisen avioliittokäsityksen ja valtaosa naisista 63 prosenttia muuttaisi sitä. Yli 50-vuotiasta papeista 80 prosenttia kannatti vallitsevaa avioliittokäsitystä, sitä nuorempien pappien kohdalla vastaukset jakautuivat liki tasan. Vastaajista naispapit olivat keskimäärin nuorempia kuin miespapit.

Kyselyn mukaan vastaajista 94 prosenttia toimii kirkon linjan mukaisesti eli ei vihi samaa sukupuolta olevia pareja. Kolme papeista kertoi vihkivänsä, jos heiltä sellaista pyydetään.

Pyyntöjä samaa sukupuolta olevan parin kirkolliseen vihkimiseen tai avioliiton siunaamiseen on Oulun seudulla tullut alle kymmenen, kyselystä selviää.

Jos kirkolliskokous muuttaisi kirkon avioliittokäsitystä, lähes puolet vastaajista olisi iloisia ja helpottuneita siitä. Alle viidennes uskoi, että muutos vahvistaisi kirkkoa.

Yli neljännes eli 27 prosenttia uskoi, että muutos avioliittokäsityksessä johtaisi kirkon hajoamiseen. Näin ajattelivat eritoten ne, jotka haluavat säilyttää kirkon nykyisen avioliittokäsityksen.

Kuva: Olli Seppälä

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata digilehden ja printtilehden täältä.

***

Lue myös:

Tulkaa kaikki -liike jäi pois kirkolliskokoukselle jätetystä vihkialoitteesta – miksi ihmeessä?

Aloite kirkolliskokoukselle: Sateenkaariparien kirkollinen vihkiminen mahdolliseksi