Kysely: Seura­kuntien nuoret päättäjät ovat heikosti motivoituneita asettumaan uudelleen ehdolle

Kuva: Jukka Granström

Kirkon tutkimuskeskus toteutti syksyllä 2021 seurakuntien nuorille luottamushenkilöille kyselyn heidän kokemuksistaan tämän vuoden lopussa päättyvästä vaalikaudesta. Edellisten seurakuntavaalien aikaan vuonna 2018 lähes 75 prosenttia vastanneista kertoi olleensa motivoitunut ehdokkuudestaan, mutta tulevissa vaaleissa vain 36 prosenttia on kiinnostunut asettumaan uudelleen ehdolle.

Reilut 17 prosenttia vastaajista kertoo olevansa erittäin vähän motivoituneita ehdokkuudesta uudelle kaudelle. Varmuudella uudelleen ehdolle on lähdössä vain 20 prosenttia vastaajista

Kyselyyn vastasi 78 luottamushenkilöä 62 seurakunnasta. Lähes kaikki olivat tulleet valituksi luottamustehtävään alle 30-vuotiaina. Vastanneista 60 prosenttia oli naisia ja 40 prosenttia miehiä. Reilut 13 prosenttia oli jättänyt luottamustehtävänsä kesken valtuustokauden.

Avoimista vastauksista selvisi, että osan mielestä seurakunnan luottamushenkilöiltä vaaditaan yli-ihmisyyttä ja harrasta kristillistä vakaumusta. Toisaalta moni koki, että riittää, kun on aktiivinen, vastuuntuntoinen, vaikuttamishaluinen ja kiinnostunut seurakunnan asioista.

Syksyn webinaareilla paikataan perehdytyksen ja tiedon puutteita

Kyselyn mukaan perehdytys ja muu tuki ennen vaaleja ja vaalien jälkeen ovat jääneet seurakunnissa heikoksi. 35 prosenttia vastaajista koki saaneensa ennakkoon tietoa luottamustehtävän hoitamisesta vähän tai ei ollenkaan. Huonon perehdytyksen koki saaneensa 29 prosenttia vastaajista.

Toisaalta kaksi kolmesta vastaajasta koki luottamustehtävän innostavaksi ja 70 prosenttia sanoi, että jaksaa hoitaa tehtäväänsä hyvin.

– Nuoret haluavat vaikuttaa kirkossa, mutta tutkimuksen mukaan monen into hiipuu byrokratian rattaissa. 2018 valittujen luottamushenkilöiden keski-ikä oli 55 vuotta, joten tarvitsemme kipeästi nuoren sukupolven osaamista kirkon hallintoon. On meidän kirkon aktiivien velvollisuus pitää vaikuttamisinto yllä ja tarjota tukea luottamushenkilönä toimimiseen, sanoo Lasten ja nuorten keskuksen toiminnanjohtaja Sami Ojala järjestön tiedotteessa.

Nuorten aikuisten vaikuttajaryhmä NAVI aikoo järjestää syksyllä 2022 yhdessä Lasten ja nuorten keskuksen kanssa webinaareja nuorten tukemiseksi vaaleissa. Niissä tarjotaan tietoa seurakuntavaaleista ja ehdolle asettumisesta sekä tukea vaalikampanjan toteuttamiseen ja luottamustehtävässä toimimiseen.

Puolet nuorista päättäjistä koki pystyvänsä vaikuttamaan

Vastaajista 56 prosenttia sanoi, että luottamushenkilönä toimiminen on vastannut heidän odotuksiaan. 23 prosenttia koki päinvastoin. 53 prosenttia vastaajista kertoi saaneensa aikaiseksi jotain luottamushenkilönä ja kyenneensä vaikuttamaan. Eri mieltä väitteestä oli 31 prosenttia vastaajista.

Nuorten luottamushenkilöiden kohtelu on kyselyn perusteella ollut kaksijakoista. Moni sanoo, että kohtelu päätöksentekoelimissä on ollut vähättelevää ja aliarvioivaa eikä nuorta edustajaa ole aina otettu vakavasti. Toisaalta monien mielestä ilmapiiri on ollut kannustava ja huomioonottava, ja vastaajat ovat kokeneet asemansa tärkeänä ja merkityksellisenä.

Nuoret haluavat muuttaa päätöksentekokulttuuria avoimempaan suuntaan. He näkevät tarvetta kehittämiseen tiedonkulussa ja informaation selkeydessä. Seurakuntalaisten osallistaminen ja yhdessä ideointi on nuorten luottamushenkilöiden mielestä tärkeää. Päätöksenteko nähdään yhteispelinä, johon tarvitaan jokaista seurakuntalaista.

Lue myös blogi:

Nuoren luottamushenkilön tuska ja autuus

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.