Kymmenkunta seurakuntaa hakee korvauksia puukartellin vuoksi

Puupino

Kotimaa-lehti kertoi 3.11., että UPM:n, Stora Enson ja Metsäliiton laiton yhteistyö saattoi aiheuttaa puuta myyneille seurakunnille yhteensä kymmenien miljoonien eurojen vahingot.

Tamperelainen asianajotoimisto Tammer-Juristit on viimeisten kuukausien aikana kartoittanut useiden kymmenien seurakuntien osalta, millaisia korvauksia ne voisivat mahdollisesti oikeusteitse saada metsäyhtiöiltä.

Juristi Markus Talvio kertoi Kotimaa24:lle, että määräpäivään mennessä vähän alle kymmenen seurakuntaa jätti haastehakemuksensa käräjäoikeuteen Tammer-juristien kautta. Käräjille lähtevät lähinnä ne seurakunnat, joissa laskelmat mahdollisista korvauksista koettiin riittävän suuriksi.

– Suurin osa seurakunnista ei halunnut lähteä oikeusprosessiin. Taustalla on varmaankin  kuluriski. Jos kanne ei menesty, joutuu maksamaan sekä omat että vastapuolen kulut, Talvio sanoi.

Vaitiolovelvollisuutensa vuoksi Talviolla ei ollut mahdollista kertoa, mitkä seurakunnat ovat asianajotoimiston asiakkaina jutussa.

Suomessa tullaan käsittelemään puukartellista johtuvia vahingonkorvausvaatimuksia runsaasti, sillä monet kunnat ja metsänomistajat ovat toimittaneet oikeudelle haastehakemuksensa.