Kuopion seurakuntayhtymälle kunniamaininta työelämän laadun kohentamisesta

Työmarkkinajärjestöjen perustama Tuottavuuden pyöreä pöytä palkitsi Kuopion evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän tuloksekkaasta työelämän laatua ja tuottavuutta edistävästä toiminnasta. Kunniamaininta jaettiin Helsingissä maanantaina pidetyssä seminaarissa.

Työhyvinvointikyselyn mukaan seurakuntayhtymässä johtaminen ja esimiestyö ovat kehittyneet sekä työtahdin kiristyminen ja työmäärän liiallinen kasvu saatu taittumaan. Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien katsotaan parantuneen erityisesti työnjakoa, työtehtäviä ja työmenetelmiä osalta. Samalla sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt.

Tunnustuksen eräs myöntämisperuste on hiljattain aikaansaatu poikkeuksellisen monimutkainen seurakuntaliitos. Kehitystyötä jatketaan liitoksen tuloksena syntyneessä Järvi-Kuopion seurakunnassa. Kiinnostus työelämän laadun kehittämiseen on levinnyt onnistumisten myötä myös muihin Kuopion hiippakunnan seurakuntiin.

Kaikkiaan seitsemän yritystä ja organisaatiota sai kunniamaininnan.