Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä

Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä 10.12.2015

Annettiin pastori Nuusa Parkkiselle viranhoitomääräys Kajaanin seurakunnan I seurakuntapastorin viran hoitamiseen viransijaisena 1.1.2016 lukien viran vakinaiselle viranhaltijalle myönnetyn virkavapauden ajaksi.

Todettiin, että kirkkoherra Teuvo Karjalaisen virkasuhde Joroisten seurakunnan kirkkoherran virkaan päättyy hänen irtisanoutumisensa johdosta 31.10.2016.

Todettiin, että pastori Salla Autereen virkasuhde Pyhäjärven seurakunnan seurakuntapastorin virkaan sekä Pyhäjärven seurakunnan kirkkoherran viran viransijaisuuteen päättyy 31.12.2015 hänen irtisanoutumisenne johdosta. Myönnettiin hänelle siirto Oulun hiippakuntaan 1.1.2016 lukien ehdolla, että Oulun hiippakunnan tuomiokapituli ottaa hänet vastaan.

Annettiin pastori Ari Pelkoselle viranhoitomääräys Pyhäjärven seurakunnan kirkkoherran viran hoitamiseen viransijaisena viran varsinaisen haltijan virkavapauden 1.1.–24.3.2016 ja vuosiloman 25.3.–19.5.2016 ajaksi.

Todettiin, että pastori Teija Kuivalaisen viranhoitomääräys Pyhäjärven seurakunnan seurakuntapastorin viran hoitamiseen viransijaisena päättyy 31.12.2015 viran varsinaisen viranhaltijan irtisanoutumisen johdosta. Samalla annettiin hänelle viranhoitomääräys Pyhäjärven seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.1.2016 lukien.

Annettiin pastori Sirpa Honkaselle viranhoitomääräys Pielisensuun seurakunnan I kappalaisen viran hoitamiseen viransijaisena ajalla 1.1.–31.3.2016.

Annettiin pastori Simo Parnille viranhoitomääräys Pielisensuun seurakunnan seurakuntapastorin viran hoitamiseen viransijaisena ajalle 1.1.–31.3.2016.

Annettiin pastori Iris Leppäselle viranhoitomääräys Polvijärven seurakunnan kirkkoherran viran hoitamiseen vuosilomansijaisena virkavapaana omasta virastaan ajalle 1.2.–31.3.2016 sekä Polvijärven seurakunnan avoimena olevan kirkkoherran viran hoitamiseen 1.4.2016 lukien siihen saakka, kun virka vakinaisesti täytetään.

Annettiin pastori Sanna Oikariselle viranhoitomääräys Kajaanin seurakunnan II sairaalapastorin viran hoitamiseen viransijaisena täysiaikaisesti ajalla 1.1.–29.2.2016 virkavapaana osa-aikaisesta (50 %) vs. IV seurakuntapastorin virasta.

Annettiin pastori Riikka Hakuliselle viranhoitomääräys Joensuun ev. lut. seurakuntayhtymän sairaalapastorin viran hoitamiseen viransijaisena ajalla 1.1.–31.12.2016.

Todettiin, että pastori Antti Vasarin virkasuhde Sonkajärven seurakunnan kappalaisen virkaan päättyy hänen irtisanoutumisensa johdosta 31.12.2015.

Annettiin hänelle viranhoitomääräys Nurmeksen seurakunnan kappalaisen viran hoitamiseen viransijaisena ajalla 1.1.–31.3.2016.

Julistettiin Vaara-Karjalan seurakunnan kirkkoherran virka haettavaksi 11.1.2016 kello 15 mennessä. Virkaan valitulta vaaditaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Hakemukseen on liitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus viranhoidon terveydellisistä edellytyksistä. Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Vaara-Karjalan seurakunnan seurakuntaneuvosto.

Julistettiin Kajaanin seurakunnan III kappalaisen virka haettavaksi 11.1.2016 kello 15 mennessä. Virkaan valitulta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä koeajasta.

Määrättiin Nurmeksen seurakunnan kirkkoherran virkaan vaaliehdolle asetetut papit toimittamaan vaalinäytteenä päiväjumalanpalveluksen Nurmeksen seurakunnan kirkossa puheena olevaa virkaa varten, Markus Kontiaisen 28.2.2016 ja Leila Koposen 6.3.2016. Vaali aloitetaan 20.3.2016.