KUA ja piispa Askola vetoavat: Nälkälakkolaisten tilanne huolestuttaa

Kirkon Ulkomaanapu, Kepa, piispa Irja Askola ja 26 muuta järjestöä tai toimijaa on ilmaissut huolensa nälkälakossa olevien afgaanipakolaisten vuoksi.

Kaksi afgaanimiestä on ollut nälkälakossa Helsingin keskustassa maanantaista 10.9. alkaen. Miehet ovat poliittisen toimintansa vuoksi kotimaassaan hengenvaarassa. He ovat saaneet Maahanmuuttovirastolta kielteiset turvapaikkapäätökset ja valittaneet päätöksistä hallinto-oikeuteen.

”Miesten kunto muuttuu päivä päivältä kriittisemmäksi, kivut ja sairaskohtaukset lisääntyvät ja kylmenevä sää kasvattaa riskejä entisestään. Hallinto-oikeuden päätöksenteko tulee todennäköisesti viemään vielä useita kuukausia. Tästä huolimatta miehet ovat ilmaisseet mieluummin kuolevansa Suomessa kuin palaavansa Afganistaniin.”, todetaan vetoomuksessa:

”Olemme huolestuneita sekä näiden miesten terveydestä ja siitä, mitä heille mahdollisen Afganistaniin palautuksen jälkeen tapahtuisi, sillä he ovat ilmaisseet perustellun pelkonsa turvallisuudestaan.”

”Olemme huolestuneita Suomen käytännöstä palauttaa turvapaikanhakijoita kriisimaihin, kuten Afganistaniin.

”Olemme huolestuneita jopa vuosia kestävistä turvapaikkamenettelyistä, joiden aikana turvapaikanhakijat ovat kyvyttömiä vaikuttamaan omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin.

”Olemme huolestuneita myös siitä, että sisäministeri Päivi Räsänen on toistuvasti ilmaissut haluttomuutensa keskustella Maahanmuuttoviraston linjausten oikeudenmukaisuudesta.

Lue vetoomus