Kristilliset järjestöt saamassa kirkolta miljoona euroa korona-apua – tällaisia summia eri järjestöille esitetään

Kuva: Olli Seppälä

Kirkkohallitus esittää kirkolliskokoukselle, että kirkollisille järjestöille jaettaisiin yhteensä miljoona euroa avustusta koronaviruspandemiasta selviytymiseen. Syynä on, että järjestöiltä on jäänyt kolehtituottoja saamatta koronaepidemian vuoksi.

Avustuksen saajiksi esitettyjä kirkollisia järjestöjä tai muita organisaatioita on 53. Kirkkohallituksen täysistunto käsitteli avustuksen jakoperusteita tiistaina.

Avustuksia saavat järjestöt jaettiin kolmeen "koriin". Jaottelu perustui kolmena edellisenä vuonna virallisen kolehdin saaneiden järjestöjen keskimääräiseen kolehtisummaan. Kukin järjestö saa summaansa vastaavan osuuden avustuksesta.

Korissa 1 ovat järjestöt, joille on myönnetty kolehti (virallinen tai suositus) vuodelle 2020. Näiden järjestöjen kesken jaetaan 500 000 euroa.

Korissa 2 ovat järjestöt, joille on myönnetty kolehti (virallinen tai suositus) ajanjaksolle 16.3.−31.7.2020. Näiden järjestöjen kesken jaetaan 400 000 euroa.

Korissa 3 ovat järjestöt, joille on myönnetty suosituskolehti vuodelle 2020 mutta jotka eivät ole saaneet kolehtikerrointa ollenkaan, koska niiltä puuttuvat kolehtituotot kokonaan vuosilta 2017–2019. Näiden järjestöjen kesken jaetaan 100 000 euroa. Tästä summasta avustetaan myös niitä järjestöjä, joilla ei ole ollut ollenkaan kolehtituottoja yhtenä tai useampana vuonna ajanjaksolla 2017–2019.

Kirkkohallitus toteaa, että koronapandemia tuo epävarmuutta kolehtien keräämiseen, mutta jatkossa Kirkon keskusrahasto ei pysty kompensoimaan mahdollisesti keräämättä jääviä kolehteja. Kirkollisille järjestöille jaettava miljoonan euron avustus on näin ollen kertaluonteinen.

Avustussumma edellytetään käytettävän alkuperäisen kolehtikohteen hyväksi. Ellei se ole mahdollista, summa tulee käyttää lähinnä vastaavaan toimintaan.

Suomen Lähetysseura ja Kirkon Ulkomaanapu suurimmat saajat

Esityksen mukaan selvästi muita saajia suuremmat avustussummat menevät Suomen Lähetysseuralle (223 500 euroa) ja Kirkon Ulkomaanavulle (187 000 euroa). Yhteensä näiden kahden järjestön osuus nousee 41 prosenttiin esitetystä tukisummasta. Avustuksen saajien häntäpäässä tukisummat järjestöä kohti ovat varsin pieniä, vain muutamia tuhansia euroja.

Esityksen mukaan 25 seuraavaksi eniten tukea saavaa järjestöä ovat:

Lasten ja nuorten keskus (77 500 euroa)

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (59 500)

Suomen Pipliaseura (55 000)

Kirkkopalvelut (38 000)

Herättäjä-Yhdistys (29 000)

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (23 000)

Veteraanivastuu (21 000)

Hiljaisuuden ystävät (18 500)

Kansan Raamattuseuran Säätiö (18 000)

Lähetysyhdistys Kylväjä (15 500)

Medialähetys Sanansaattajat (15 000)

Suomen Merimieskirkko (13 500)

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (13 000)

Suomen Gideonit (12 000)

Suomen Lähetyslentäjät MAF Suomi (11 000)

Kirkon diakoniarahasto (11 000)

Svenska Lutherska Evangeliföreningen (11 000)

Hengen uudistus kirkossamme (9 000)

Församlingsförbundet (8 500)

Kaatuneitten omaisten liitto (7 500)

Evankelinen lähetysyhdistys ELY (7 000)

Lärkulla-siftelsen (7 000)

Open Doors Finland (6 500)

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö (5 000)

Förbundet Kristen Skolungdom (5 000)

Pienempiä summia ovat saamassa esimerkiksi Inkerin evankelis-luterilainen kirkko (4 000), Uusheräyksen keskusliitto (3 500), Suomen teologinen instituutti (3 500), Suomen Kirkkomusiikkiliitto (3 000), Tuomasyhteisö (2 000) ja Lähetysyhdistys Rauhan Sana (2 000).

Lisäksi tukea esitetään päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille (7 500), kirkon ulkosuomalaistyöhön (8 000), Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen (9 500) ja Kirkon ruotsinkielisen työn keskukselle (4 500).

Päätökset avustuksista tekee kirkolliskokous. Se kokoontuu Turussa 3.–6. marraskuuta.

Lue myös:

Koronavirus romahdutti seurakuntien kolehtituotot – kärsijöinä monet saajatahot

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.