Kolumnistilta ratkaisumalli hengellisen väkivallan selvittelyyn

Lakimies Ville Hoikkala ehdottaa Sana-lehden kolumnissaan mallia väitteiden hengellisestä väkivallasta mahdollisimman puolueettomaan selvittämiseen. Hoikkala ottaa kirjoituksessaan kantaa Aini Linjakummun vanhoillislestadiolaisen liikkeen hoitokokousten hengellistä väkivaltaa käsittelevään kirjan herättämään keskusteluun.

Hoikkala toteaa, että hengellistä väkivaltaa kokenut on yleensä väsynyt ja kaipaa tukea. Mahdollinen rikosprosessi, jossa vastapuoli kyseenalaistaa hänen kertomuksensa, on raskas ja pelottava. Vaikka Hoikkala katsoo, että näitä kysymyksiä on tarvittaessa voitava käsitellä maallisissa oikeusistuimissa, rikosoikeus ei ole hänestä ongelman ratkaisu.

Hoikkalasta suurin vastuu on kirkolla ja hengellisillä järjestöillä. Näiden tulisikin laatia toimintasuunnitelma tilanteisiin joissa epäillään väärää hengellistä vallankäyttöä. Hoikkala päätyy ehdottamaan, että kristilliset järjestöt voisivat tehdä yhteistyötä siten, että epäilyt tutkisi toisesta herätysliikkeestä oleva henkilö. Näin hänen näkemyksensä mukaan tutkimuksen painopiste olisi totuuden selvittämisessä ja uhrien auttamisessa oman liikkeen maineen säilyttämisen sijaan.

Lue koko Sana-lehden kolumni.