Kirkon ympäristödiplomin suunnittelija palkittiin

Hiippakuntadekaani Ouri Mattilalle on myönnetty Etelä-Savon ympäristöpalkinto. Palkinto luovutettiin Mattilalle Mikkelissä eilen perjantaina, Maailman ympäristöpäivänä.

Palkinnon perusteluissa kiitetään Mattilan aktiivisuutta niin paikallisen kuin valtakunnallisen tason ympäristötyössä.

Mattila on johtanut kirkon oman ympäristöjärjestelmän Kirkon ympäristödiplomin suunnittelua ja toteutusta sekä kouluttanut järjestelmän auditoijia. Mattila on myös tukenut eteläsavolaisia seurakuntia ympäristöasioissa, kannustanut niitä hakemaan ympäristödiplomia ja toiminut seurakuntien ympäristöjärjestelmien auditoijana.

Konkreettista ympäristötyötä hän on tehnyt myös omassa työyhteisössään, Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa, opastamalla henkilöstöä jätteiden lajittelussa ja kannustamalla energian säästöön.

Mattila on aktiivinen myös ilmastonsuojelutyössä. Hän on toiminut puheenjohtajana kirkon ilmasto-ohjelman valmistelussa ja on ollut ideoimassa tänä vuonna toteutuvaa YK:n ilmastokokousta tukevaa pyhiinvaellusta Mikkelin keskustasta Otavaan.

Etelä-Savon ELY-keskus jakaa ympäristöpalkinnon vuosittain. Ympäristöpalkinnolla halutaan kiinnittää huomiota ympäristöasioihin sekä kannustaa eteläsavolaisia luonnon- ja elinympäristön hoitoon ja suojeluun.

Kuva: Ari Tähkäpää