Kirkon Ulkomaanapu: Syytökset EAPPI:n yhteydestä terrorismiin kaukaa haettuja

Kirkon Ulkomaanavun vaikuttamistyön johtaja Aaro Rytkönen pitää kaukaa haettuna Kirkko ja Kaupunki -lehden EAPPI-järjestelmää koskevia väitteitä. Helsingin seurakuntien lehti esitti viime viikolla julkaisemassaan artikkelissa, että Palestiinan alueen ihmisoikeusloukkauksia tarkkaileva EAPPI-ohjelma kytkeytyisi toimintaan, jota tukevat useat terroristijärjestöt.

Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Lähetysseuran edustajien allekirjoittamassa vastineessa lehden väitteitä kutsutaan käsittämättömiksi ja harhaanjohtaviksi. Vastine on julkaistu tämän viikon Kirkko ja kaupunki -lehdessä.

Vastineen toinen allekirjoittaja Aaro Rytkönen ei kiellä artikkelin väitteiden todenperäisyyttä. Hänen mukaansa artikkelissa on kuitenkin käytetty yksipuolisia ja puolueellisia lähteitä.

– Lehden esittämä linkki terroristijärjestöihin on pitkä ja siitä johtopäätösten vetäminen erikoista, Rytkönen sanoo Kotimaa24:lle.

– Toimittajan käytössä oleva materiaali ja lähdepohja on niin laaja, että sillä voidaan perustella oikeastaan aivan mitä tahansa.

"Ulkomaanapu tuomitsee ihmisoikeusloukkaukset"

EAPPI eli Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel on Kirkkojen maailmanneuvoston alainen ekumeeninen kumppanuusohjelma Palestiinassa ja Israelissa. Kirkko ja kaupungin mukaan ohjelman suomenkielisillä sivuilla viitataan Kairos Palestine -dokumenttiin, joka puolestaan kehottaa liittymään kansainväliseen Boycott, Sanctions and Divestment (BDS) -kampanjaan.

Kirkko ja kaupungin tietojen mukaan kampanjan taustalla vaikuttavan organisaation tukijoissa on terroristijärjestöjä.

Jutussa mainittua viittausta Kairos Palestine -dokumenttiin ei enää ole Ulkomaanavun ylläpitämillä EAPPI:n suomenkielisillä sivuilla. Viittaus poistettiin osana sivujen uudistusta jo ennen Kirkko ja kaupungin artikkelin ilmestymistä. Rytkösen mukaan sivuilta poistettiin uudistuksen yhteydessä paljon aineistoa, joka ei liittynyt suoraan EAPPI-toimintaan.

Rytkönen haluaa painottaa, että Kirkon Ulkomaanapu tuomitsee kaikki ihmisoikeusloukkaukset riippumatta siitä, keneen ne kohdistuvat ja kuka niiden takana on.

"Kukaan ei ole kumonnut esittämiäni väitteitä"

Kirkko ja kaupungin artikkelin kirjoittanut toimittaja Juhani Huttunen huomauttaa Kotimaa24:lle, ettei kukaan ole vielä kumonnut hänen esittämiään väitteitä.

– Olen koonnut varsin laajan aineiston, jonka perusteella näyttää, että olemme törmänneet vasta jäävuoren huippuun, Huttunen toteaa.

Huttunen sanoo, että Kirkkojen maailmanneuvosto sanoutuu virallisesti irti BDS-liikkeestä. Huttusen mukaan maailmanneuvoston omissa EAPPI-asiakirjoissa BDS kuitenkin omaksutaan sellaisenaan.

– Kirkkojen maailmanneuvoston julkaisema Kairos Palestiina -julistus sitoutuu koko Israelin boikotoimiseen. EAPPIn tärkeä yhteistyökumppani, ortodoksinen arkkipiispa Theodisios Atallah Hanna, on aktiivinen BDS-liikkeen tukija.

Huttunen muistuttaa, että kyseessä on voimakkaasti poliittinen kysymys, johon liittyvät läheisesti muun muassa EU:n taloudelliset intressit.

Lue myös: Kirkko ja kaupunki: EAPPI-ohjelman puolueettomuus kyseenalainen