Kirkon tutkimus­keskus jakoi apurahoja ristiäisten ja nimiäisten, rooli­pelien, sotilas­pappien ja ekofeminismin tutkimukseen

Kuva: Olli Seppälä

Kirkon tutkimuskeskuksen apurahat kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimukseen vuodelle 2022 on myönnetty. Apurahojen yhteissumma on 240 300 euroa.

Apurahojen myöntämisessä etusijalla ovat väitöskirjan tekijät. Keskeinen rahoituspäätösten kriteeri on tutkimusten sijoittuminen painopistealueille, jotka vuosina 2022–2025 ovat kirkon missio muuttuvassa yhteiskunnassa, luterilaisuus ja kristinuskon globaali kehitys, kirkon talous, digitalisaatio ja toimintakulttuurin kehittäminen, kristillinen spiritualiteetti nykyaikana sekä ekoteologia, kirkot ja kestävä kehitys.

Suurimman apurahan (20 880 euroa) sai kolme väitöskirjantekijää:

Tiina Parkkisen uskontotieteen tutkimus "Uskonto ja urbaanit uskonnottomat nuoret" käsittelee 18–35-vuotiaiden helsinkiläisten kirkko- ja uskontosuhteita kulttuurikristillisyyden näkökulmasta. Tutkimus kuuluu painopistealueeseen "Kirkon missio muuttuvassa yhteiskunnassa".

Nina Haglundin käytännöllisen teologian tutkimus "Bara en sekreterare?" selvittää seurakunnissa käytännön työtä tekevien suhtautumista hengelliseen työhön. Tutkimus kuuluu painopistealueeseen "Kirkon talous, digitalisaatio ja toimintakulttuurin kehittäminen".

Helena Kauppilan kirkkososiologian tutkimuksen "Postmodernit syntymään liittyvät siirtymäriitit uskonnon ja tunteiden risteymässä" kohteena ovat ristiäiset ja nimiäiset sekä tunteiden rooli niissä. Tutkimus kuuluu painopistealueeseen "Kristillinen spiritualiteetti nykyaikana".

Muut apurahojen saajat olivat painopistealueittain:

Kirkon missio muuttuvassa yhteiskunnassa:

Penttinen, Alpo: After Secularization: A Fundamental Theological Study of Radical Secularization, 18 600 e.

Korteniemi, Joona: Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen ekklesiologia 1960–1979, 10 440 e.

Lamminmäki-Vartia, Silja: The development of teachers pedagogical thinking and professionalism in relation to worldview education in the context of Early Childhood Education and Care, 10 440 e.

Puustinen, Laura: Jonnekin on päästävä. Diakonaattiuudistus Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa vuoden 1959 jälkeen, 4 500 e.

Kiviranta, Anu: Kouluyhteistyön teologia, 3 000 e.

Luterilaisuus ja kristinuskon globaali kehitys:

Metso, Mari: The impact of outcast women in special religious positions on transforming caste and gender boundaries in contemporary India, 13 920 e.

Ahola, Miika: Churches Growing in Koinonia: Paradigms of Unity and Communion in 'The Church: Towards a Common Vision', 10 440 e.

Ylikangas, Hanna: What are the paradigmatic structures of eco-feminist Christian theology, and how do these perspectives differ from Islamic ecofeminism, 10 440 e.

Urponen, Jenni: Uskonnollinen musiikki neljän vähemmistöuskonnon uskonnollisessa perinteessä ja oman uskonnon opetuksessa perusopetuskontekstissa, 9 900 e.

Bergman, Mika: Certainty of Salvation in the Theology of Martin Chemnitz, 4 500 e.

Kirkon talous, digitalisaatio ja toimintakulttuurin kehittäminen:

Kokkonen, Laura: Brändäys Suomen kirkoissa / Negotiating with Branding: Marketing in Finnish Churches, 6 300 e.

Kristillinen spiritualiteetti nykyaikana:

Mäkituomas, Anna: But the Flesh Is Weak – Pragmatist Perspectives on Akrasia and Living with Religious Beliefs, 13 920 e.

Paatola, Sinipetra: Scriptures of the Damned. An intertextual analysis on the roleplaying game Vampire the Masquerade, 12 000 e.

Barsnes, Elli: Totuus ja kauneus. Analyysi totuuden esteettisestä luonteesta postmodernismin jälkeisessä teologiassa, 10 440 e.

Malin-Kaartinen, Katja: Vanhempien tunteet ja spiritualiteetti epäselvissä sekä epäillyissä henkirikoksissa, 10 440 e.

Antonsson, Niklas: För samhällets bestånd och himmelrikets vinnande: En undersökning om prästerskapets undervisning kring hushåll, barnuppfostran och äktenskap i svenska postillor 1686–1770, 6 960 e.

Liuski, Tiia: Suomalaisten sotilaspappien professio muuttuvassa toimintaympäristössä, 4 500 e.

Sumela, Anne: Jumala-kokemuksen ulottuvuudet esseisti Juhani Rekolan teologiassa, 3 000 e.

Ekoteologia, kirkot ja kestävä kehitys:

Huomo, Vilppu: Kirkko ja ilmastokriisi – miten ilmastonmuutos ja sen vaikutukset ymmärretään Suomen ev.-lut. kirkon, Ruotsin kirkon ja Luterilaisen maailmanliiton ilmastonmuutosta käsittelevissä asiakirjoissa?, 13 920 e.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.

Kirkon tutkimuskeskus jakoi apurahoja ristiäisten ja nimiäisten, roolipelien, sotilaspappien ja ekofeminismin tutkimukseen