Kirkon tutkimuskeskus ja koulutuskeskus yhdistyvät vastoin hallintovaliokunnan mietintöä

Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Turussa parhaillaan kokoontuva kirkolliskokous hyväksyi Kirkkohallituksen ohjesäännön muutoksen, joka mahdollistaa suunnitelmat Kirkon koulutuskeskuksen ja Kirkon tutkimuskeskuksen yhdistämisestä. Asiasta käytettiin kaikkiaan 29 puheenvuoroa.

Yhdistämisen ensisijaisena tavoitteena on nykyistä parempi vaikuttavuus ja lisäarvon tuottaminen seurakunnille.

Kirkolliskokous äänesti asiasta, sillä kirkkohallituksen esityksestä mietinnön tehnyt hallintovaliokunta totesi, että keskittyminen yksinomaan tutkimus- ja koulutuskeskuksen yhdistämiseen ei täytä kirkkohallitukselle annettua alkuperäistä tehtäväksiantoa.

Hallintovaliokunnan jäsen piispa Simo Peura oli jättänyt valiokunnan esitykseen eriävän mielipiteen.

Kirkkohallituksen ohjesäännön muutos ja sitä myöten koulutuskeskuksen ja tutkimuskeskuksen yhdistyminen tuli hyväksytyksi, kun hallintovaliokunnan mietinnön puolesta äänesti 22 edustajaa ja sitä vastaan 84 edustajaa.