Kirkon suvaitsemattomuus suurin syy erota kirkosta Espoossa

Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa tutkittiin viime lokakuussa kirkosta eronneita. Olarin seurakunnan tutkimus käsitti kaikki vuonna 2010 eronneet.

Uskonnolla ja Jumalalla on edelleen paikka joka toisen kirkosta eronneen elämässä. Vain noin viidennes vastaajista sanoi, että usko Jumalaan on täysin kadonnut.

Kirkosta eroamisen syistä korostui kirkon suvaitsemattomuus. Television Homoilta sai runsaasti mainintoja, mutta se ei missään tapauksessa ollut suurin eroamisten syy.

– Homoilta oli ikään kuin puun ravistamista ja kypsät omenat putosivat maahan. Monilla oli ennen ohjelmaa jo olemassa valmius erosta kirkosta, sanoo tuomiorovasti Antti Kujanpää.

Yleisesti espoolaiset vastaajat eivät nimenneet mitään yksittäistä tapahtumaa kirkosta eroamisen syyksi. Sen sijaan varsin moni eroaja sanoi, että kirkon arvot eivät vastaa hänen omia arvojaan.

– Omien arvojen ja kirkon arvojen koettu ristiriita tekee eroamisen helpoksi. Kun kysyimme, mitä kirkossa pitäisi tehdä, jotta eroajat liittyisivät takaisin oli vastauksena että kirkon pitää luopua suvaitsemattomuudesta  tai että eroajan pitäisi tulla uskoon kirkon opettamalla tavalla, Kujanpää nostaa esiin yksittäisiä vastuksia.

Selvityksen mukaan kirkon julkiset kannanotot, pettymys yksittäiseen työntekijään tai tapahtumaan, kirkollisvero tai toiseen uskonnolliseen yhteisöön liittyminen ovat olleet eron taustalla vain yksittäistapauksissa. Esimerkiksi Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa yksikään vastannut ei sanonut liittyneensä toiseen kirkkoon tai uskontoon.

Kirkon vanhoillisuus tai liberaalisuus oli Olarin seurakunnan eronneilla yhtä suuri syy kirkosta eroamiseen. Tuomiokirkkoseurakunnassa painottui vain kirkon vanhoillisuus. Vastausten mukaan myöskään kirkon toiminnalla tai toiminnan puutteella ei ole ollut eroissa suurta merkitystä.

Varsin moni vastaaja ilmoitti myös, ettei tarvitse kirkkoa jumalasuhteensa hoitamiseen.

Tutkimuksen kyselyihin vastasi yhteensä 163 kirkosta eronnutta.