Kirkon päättäjät haluavat siirtää kirkon "kuntauudistusta"

Kirkon kellari205-verkkojulkaisun teettämän kyselyn mukaan yli puolet kirkolliskokousedustajista haluaa siirtää kirkon rakenneuudistuksen kahdella vuodella eteenpäin vuoteen 2017. Aikataulua pidetään liian tiukkana.

Rakennemuutoksen läpivienti ei vastaajien mukaan aiheuttaisi merkittäviä muutoksia seurakuntalaisten elämään. 74 prosenttia arvioi vaikutuksia olevan jonkin verran ja 8 prosenttia arvioi, ettei vaikutuksia olisi ollenkaan.

Tärkeimpinä syinä rakennemuutokselle vastaajat nimeävät taloudelliset syyt, kuntauudistukseen varautumisen ja kirkon perustehtävän vahvistamisen.

Kirkolliskokous käsittelee seurakuntien rakennemuutosta ensi viikolla Turussa.

Kirkonkellari kysyi kaikilta kirkolliskokouksen pappis- ja maallikkojäseniltä heidän kantojaan kirkkohallituksen kirkolliskokoukselle esittämästä Uusi seurakuntayhtymä 2015 -esityksestä sekä sen käyttöönottamisesta.

Kysely lähetettiin kaikkiaan 94 edustajalle. Vastauksia tuli kaikkiaan 51. Neljä edustajaa ei ole ilmoittanut sähköpostiosoitettaan ja yhden edustajan sähköposti ei toiminut. Kaksi edustajaa ilmoitti toimitukselle, että he eivät aio vastata kyselyyn. Edustaja Pauli Niemelä piti kyselyä ohjailuna ja mediapelinä, koska hallintovaliokunnan mietintöä ei oltu julkaistu kyselyä tehtäessä.

Kirkonkellarin artikkeli