Kirkon mediasäätiön syysjaossa suurin tuki meni dokumenttisarjalle Jeesus Nasaretilaisesta

Kirkon mediasäätiö on syksyn hakukierroksella myöntänyt 81 500 euron tukea yhteensä 17 hankkeeseen. Säätiö jakaa tukea kaksi kertaa vuodessa. Syksyn hakuun se kaiken kaikkiaan 59 hakemusta.

Nyt tukea saaneissa hankkeissa käsitellään uskonkysymysten lisäksi erityisesti luontoa ja ekologista kestävyyttä, kuoleman kohtaamista ja ihmiselämää.