Kirkon kiky-neuvottelut juntturassa

Tällä hetkellä näyttää siltä, että kirkon ala ei ole mukana kilpailukykysopimuksessa (kiky). Sopimus on kaatumassa kysymykseen työajasta.

Kirkon alan pääsopijajärjestöt ovat akavalainen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, STTK:lainen Kirkon alat ja Kirkon alan unioni. Jälkimmäisen muodostavat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty yhdessä. Työnantajapuolelta sopimukset neuvottelee Kirkon työmarkkinalaitos.

Osa työntekijäjärjestöistä hyväksyi saavutetun neuvottelutuloksen, osa ei. Tämä tarkoittaa sitä, ettei sopimus astu kirkon alalla lainkaan voimaan.

Kirkon akateemiset AKI ry:n toiminnanjohtaja Jussi Junni kertoo, että neuvottelutulos kirkon alalle saavutettiin eilen iltapäivällä. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn kirkon neuvottelukunta kuitenkin hylkäsi ratkaisun illalla. Esimerkiksi AKI r.y. on Jukon jäsen.

Iso hiertävä asia on kirkon työajattomien työntekijöiden työajan pidentäminen.

– Jukolaisten liittojen näkökulmasta kynnyskysymys oli se, että liitot eivät voineet hyväksyä sitä, että hengellisen työn viranhaltijoiden vapaa-aikaa leikataan kokonaisina päivinä. He ovat muutoinkin vapaa-ajaltaan selvästi muita huonommassa asemassa, Jussi Junni valottaa.

Hengellisen työn viranhaltijoita ovat papit, kanttorit, diakoniatyöntekijät, nuorisotyönohjaajat ja lapsityönohjaajat.

Neuvotteluissa haettiin kompromissia. Työtekijäosapuoli ehdotti, että virkatehtäviä lisättäisiin nykyisten työpäivien sisään. Työnantajaosapuoli taasen katsoi, että työajattomien työntekijöiden työtehtävä voitaisiin lisätä säännölliseen työaikaan mutta myös kokonaisia työpäiviä olisi mahdollista lisätä. Työnantaja olisi voinut paikallisesti päättää asiasta. Jukon kirkon neuvottelukunta ei kuitenkaan voinut hyväksyä mahdollisuutta leikata vapaa-aikaa kokonaisina työpäivinä.

Hyväksyjiä ja hylkääjiä

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliiton (Jyty) työmarkkinalakimies Anne Sarvi kertoo, että kirkon alojen sopimus hyväksyttiin Jytyn liittovaltuustossa.

– Sitten kävikin ilmi, että se ei mennyt Jukon neuvottelukunnassa läpi. Näin ollen asia jäi odottavaan tilaan.

Sarven mukaan kirkon neuvottelusopimus oli hyvin samantapainen kuin kunnilla eli työajallisilla 24 tunnin vuosityöajan pidennys olisi toteutettu viikkotyöajan 30 minuutin pidentämisellä. Tuntipalkkaisten osalta asiat olisi sovittu lokakuun loppuun mennessä.

Kirkon alan unionin JHL-osapuoli puolestaan siirsi kirkon työehtosopimuksen eilen edustajistosta JHL:n hallitukselle. Edustajisto halusi lisäselvityksiä kirkon sopimuksesta.

Kotimaa24 ei tavoittanut Kirkon alat -järjestön edustajaa, mutta STTK:n nettisivuilta käy ilmi, että Kirkon alat on hyväksynyt kiky-sopimuksen.

Työmarkkinalaitos: Ei tiedossa saadaanko sopimusta

Jos kiky-neuvottelut jäävät edellä kuvattuun vaiheeseen JHL:n ja Jukon osalta, kirkkoon ei saada lainkaan kiky-sopimusta.

– Elleivät neuvottelut ala uudestaan. Nyt odotetaan työnantajalta kutsua neuvotteluihin, jos he katsovat lähtevänsä niihin uudestaan. Kipukohdat on viestitty heille, Jussi Junni sanoo.

– En tällä hetkellä tiedä, ollaanko palaamassa neuvottelupöytään vai ollaanko sitten kikyn ulkopuolella. Ei ole ainakaan tähän mennessä lisätietoja, että palattaisiin neuvottelupöytään, Anne Sarvi Jytystä sanoo.

Työnantajaa edustava Kirkon työmarkkinalaitoksen johtaja, kirkkoneuvos Vuokko Piekkala ei usko, että neuvottelupöytään on paluuta.

– Jos Jukolla ei ole esittää ratkaisua, jonka työnantaja ja neuvottelukuntakin hyväksyisi, hän sanoo.

JHL:ään liittyen tuntipalkkaisten palkkiot jäivät auki.

Jukon osalta työajattomien työntekijöiden työajan pidennyksen toteutus on työnantajalle ongelma.

Käytännössä työnantajaosapuoli ei suostu siihen, että työajan lisääminen olisi mahdollista korvata vain lisäämällä työtehtäviä nykyisen työajan sisään. Piekkalan mukaan työtehtävien lisääminen olisi erittäin vaikeasti määriteltävissä.

Vaikka Piekkalan mukaan kiky-neuvottelut olisivat kirkon osalta ohi tällä erää, hän muistuttaa, että myöhemmin voi syntyä sopimus, joka on hyvin paljon nyt haetun kaltainen.

Kirkon alan sopimisen piirissä on noin 20 000 työntekijää.

Kuva: Olli Seppälä