Kirkon kanta sijaissynnytykseen pysynee kielteisenä

KirkkohallitusLOGO100

Lausunnon on tarkoitus valmistua syyskuun 22. pidettävään Etenen kokoukseen.

Kirkon kanta sijaissynnytykseen on ollut kielteinen. Oikeusministeriölle vuonna 1997 annetussa lausunnossa kantaa perustellaan lapsen ja äidin raskauden aikaisen suhteen tärkeydellä. Vuonna 2007 voimaan tullut hedelmöityshoitolaki kielsi sijaissynnytyksen Suomessa.

- Pohjoismaat ovat yhtä mieltä siitä, ettei sijaissynnytys ole sallittua. Toki aika näyttää, mitä tapahtuu, mutta en näe kovin suuria mahdollisuuksia siihen, että kirkon kantaan olisi tulossa muutosta, Kirkkohallituksen sairaalasielunhoidon johtaja Sampo Muurinen sanoo ja jatkaa

- Asia on toki kovin vaikea, kun ajatellaan lapsettomia ihmisiä ja heidän elämäntilannettaan. Nämä puolet tulevat kuitenkin huomioiduksi Etenen tekemässä taustaselvittelyssä, Muurinen toteaa.

Kirkon kannasta sijaissynnytykseen on olemassa vanha lausunto vuodelta 1997 lähinnä hedelmöityshoitoja koskien. Aiheeseen liittyvät tuoreemmatkin keskustelut ovat kirkon osalta kulkeneet sen linjauksen mukaisesti.

- Viimeisimmässä pohdinnassa Väestöliitto kannatti sijaissynnytyksen laillistamista, mutta Mannerheimin lastensuojeluliitto asettui sitä vastaan. Olettaisin, että kirkon kanta lienee jatkossakin MLL:n linjauksen mukainen. Asiassa on niin paljon ongelmia, että arvioni mukaan puollettaneen nykyistä laajaa adoptiomahdollisuutta ennemmin kuin sijaissynnytystä, Muurinen kommentoi.

Arkkipiispa Jukka Paarma viittasi puheessaan hedelmöityshoitoihin avatessaan Turun kirkolliskokouksen vuonna 2005. Hän sanoi, ettei lapsen saaminen ole subjektiivinen oikeus, eikä ihmisoikeus.

- Tämä on lähtökohta. Asiaa voidaan lähestyä parisuhteesta, lapsesta tai lapsettomuudesta käsin. Eri näkemyksille löytyy hyvin painavia perusteita. Tämän hetken vallitseva, sijaissynnytykseen kielteisesti suhtautuva kanta kuitenkin heijastelee niitä tuntoja, joita kirkon johto on kirkolliskokouksessa tuonut esiin. Vaikka tietämys ja olosuhteet ovat jonkin verran ajan kuluessa muuttuneet, uskon että Pohjoismaat ovat kirkkojenkin suhteen jatkossa samalla linjalla siinä, että sijaissynnytystä pohdittaessa positiiviset seikat jäävät vähemmiksi negatiivisten rinnalla, Muurinen toteaa.

(Kuvassa kirkkohallituksen tunnus)