Kirkon Ekopaasto-kampanja kiinnittää tänä vuonna huomiota puhtaaseen veteen

Ekopaaston teemana on puhdas vesi. Kuva: Päivi Puhakka

Vuodesta 2012 Suomessa toteutettu valtakunnallinen Ekopaasto-kampanja keskittyy tänä vuonna puhtaaseen veteen. Ekopaasto on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kampanja, jossa suomalaisia innostetaan liittymään perinteiseen pääsiäispaastoon tavalla, joka osaltaan auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta. Vuosien aikana kampanjassa on painotettu erilaisia ympäristöteemoja kristillisestä näkökulmasta sekä luterilaista paastoperinnettä.

Ekopaaston verkkosivuilla on virikkeitä pohdintaan vaatteiden ja veden, roskien ja veden tai ruoan ja veden yhteydestä. Sivustolla on myös tv-kokki Kari Aihisen haastattelu "Suurin ympäristöteko on hävikin pienentäminen".

Ekopaaston yhteistyökumppaneita ovat Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Suomen ympäristökeskus SYKE, Martat sekä Baltic Sea Action Group.

Seitsemän viikon mittainen paastonaika on tänä vuonna 17.2.–3.4.