Kirkon apurahoilla tutkitaan vanhoillislestadiolaisten kirkko-oppia ja musliminaisten pukeutumista

Kirkon tutkimuskeskuksen apurahat vuodelle 2019 on myönnetty 25 henkilölle. Apurahojen yhteissumma on 269 505 euroa. Tutkimuskeskuksen apurahoja myönnetään kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimukseen.

Tutkimusten painopistealueet vuosille 2018–2021 ovat kirkon usko ja uskon kieli nykyajan maailmassa, kirkko ja yhteiskunnan murros, uskontojen ja kulttuurien kohtaaminen kirkossa ja yhteiskunnassa, kirkon toiminnallinen ja rakenteellinen kehittäminen sekä kristillisen perinteen välittyminen.

Suurimmat apurahat, suuruudeltaan 20 880 euroa, myönnettiin viidelle henkilölle. Joona Korteniemi tutkii vanhoillislestadiolaisen Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen ekklesiologiaa eli kirkko-oppia vuosina 1960–1979. Pietari Hannikainen tutkii uusia jumalanpalvelusyhteisöjä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Katri Karhunen tutkii musliminaisten uskonnollista pukeutumista terveys- ja sosiaalialan työpaikoilla Suomessa. Ida Ulrica Heikkilän tutkimus keskittyy Zeugnis-käsitteeseen Saksan protestanttis-katolisessa ekumeniassa. Tia Liuskin tutkimusaiheena on suomalaisten sotilaspappien profession murros. Hän selvittää sotilaspappien asiantuntijuuden kehittymistä moniammatillisessa, monikulttuurisessa ja kansainvälisessä ympäristössä.

Myöntämiskriteereinä ovat tutkimustulosten sovellettavuus kirkon ja seurakuntien päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä, tutkimusaiheen ajankohtaisuus ja kiinnostavuus, tutkimussuunnitelman selkeys, kypsyys ja toteuttamiskelpoisuus, tutkijan pätevyys sekä tutkijan apurahan tarve.

Katso kaikki apurahojen saajat täältä .

Kuva: Olli Seppälä

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.