Kirkon akateemiset vaatii lukuisia uudistuksia kirkon virkasuhdeturvaan

Kirkon viranhaltijoita koskeva lainsäädäntö on saatava yhdenvertaiselle tasolle työntekijöiden sekä kunnan ja valtion virkasuhteisten kanssa. Näin linjasi Kirkon akateemiset AKI ry:n valtuusto syyskokouksessaan tällä viikolla Helsingissä.

Kirkon viranhaltijan virkasuhteesta tulisi AKI:n mukaan säätää kirkkolain sijasta kirkon omassa viranhaltijalaissa. Nyt kirkon viranhaltijat joutuvat odottamaan muille työntekijäryhmille tulevia uudistuksia vähintään vuoden kauemmin.

– Esimerkiksi juuri viime viikolla ilmeni, että Kirkkohallitus ei ole edes aloittanut kilpailukykysopimuksen edellyttämän muutosturvan järjestämiseksi tarvittavaa lainvalmistelua, sanoo AKI:n toiminnanjohtaja Jussi Junni AKI:n tiedotteessa.

– Eduskunnan tulisi voida käsitellä kirkon viranhaltijaa koskeva sääntely samassa aikataulussa kuin työsopimuslain tai kunnan ja valtion virkasuhteisia koskevien lakien muutokset, hän jatkaa.

Virkasuhde tulisi AKI:n mukaan jatkossakin säilyttää hengellisen työn palvelussuhteen muotona, toisin kuin Kirkon tulevaisuuskomitea esittää.

Lisäksi seurakuntapastorin virka tulisi liiton mukaan siirtää täytettäväksi samanlaisella hakumenettelyllä kuin muutkin seurakunnan virat. Nyt virkaan ilmoittautunut ei voi hakea muutosta epäasiallisesta hakumenettelystä.

– Kirkolliskokous päätti viime viikolla pyyhkiä pöytää seurakuntapastorin viranhakijan oikeusturvalla. Perustelut viranhakijan syrjivän kohtelun jatkamiselle ontuvat pahasti, Junni sanoo.

Kirkko tarvitsee AKI:n mukaan oman yhteistoimintalain. Nyt kirkon työpaikkojen yhteistoimintaa säädellään työmarkkinasopimuksella, josta puuttuvat muita yhteiskunnan työnantajia kannustavat sanktiot.

Myös kirkon viranhaltijan työtaisteluoikeutta koskevat rajoitukset tulee AKI:n mielestä uudistaa. Lisäksi työn tarjoamisvelvoitteen laajentamista samaan seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa tulee selvittää.

– Yhteistoiminnasta säädetään kaikkien muiden työpaikkojen osalta lain tasolla, ja kirkosta puuttuu näiden lakien määräykset hyvityksistä ja vahingonkorvauksesta, jos työnantaja ei lakia noudata, Junni sanoo.

– On myös perustuslain vastaista velvoittaa viranhaltijaa tekemään valtaosa virkatehtävistä työtaistelun aikana, kun kyse ei ole henkeen ja turvallisuuteen perustuvasta suojelutyöstä, hän jatkaa.

Parannuksia koulutukseen ja työvoiman sääntelyyn

AKIn valtuusto päätti myös koulutusta ja työvoiman sääntelyä koskevista linjauksista.  Entistä vaativammat työtehtävät edellyttävät myös yhä monipuolisempaa koulutusta. Perustutkintojen tulee AKI:n mukaan tarjota nykyistä enemmän työelämän edellyttämiä vuorovaikutuksen ja itsensä johtamisen taitoja sekä projektien ja talouden hallinnan osaamista.

Sekä teologian että kirkkomusiikin aloilla on paljon opiskelijoita, joilla on takanaan aiempia opintoja ja työkokemusta. Aiemmin hankittu osaaminen tulee voida sisällyttää tutkintoon ja siirtymämahdollisuuksia alalta toiselle kehittää.

Työttömien mahdollisuuksia oman osaamisen päivittämiseen tulee laajentaa. Työttömän työnhakijan pitäisi AKI:n mukaan voida opiskella ilman että häneltä evätään työttömyysturva.  Teologian alan heikentynyt työllisyystilanne edellyttää tämän lisäksi teologian alan sisäänoton maltillista supistamista. 

– Pahinta nykylainsäädännössä on työttömän passivoiminen. Maan hallituksen esittämät työttömien aktivointitoimet eivät hyödytä ylempiä toimihenkilöitä, jotka eivät työllisty tekemällä keikkaa vaan joiden työtehtävät edellyttävät osaamisen hankkimista joko itse työssä tai etukäteen, Junni sanoo.

Vuorotteluvapaajärjestelmä tulisi AKI:n mukaan palauttaa aikaisempaan, työllistymistä ja työnkiertoa edistävään laajuuteensa. Opintososiaaliset etuudet tulisi saattaa yhdenvertaiseksi muiden väestöryhmien kanssa.

– Mitään muuta ryhmää kuin opiskelijoita ei edellytetä ottamaan velkaa ennen toimeentulotuen myöntämistä, Junni kommentoi.

Kirkon akateemiset huolehtii jäsenjärjestöjensä Suomen Kanttori-urkuriliiton ja Suomen kirkon pappisliiton jäsenten palkka- ja muusta edunvalvonnasta, AKI-yhteisön viestinnästä sekä työmarkkina- ja järjestöyhteyksistä.

Lue AKI:n valtuuston linjaukset tästä:

AKI:n kirkkopoliittiset linjaukset

Koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset

Kuvankäsittely: Emilia Karhu

Lue myös:

Eija Nivala kolmannelle kaudelle Pappisliiton ja AKIn puheenjohtajana