Kirkolliskokous päättyi keskusteluun kirkon tulevaisuudesta, milleniaaleista ja Z-sukupolvesta

Kirkolliskokouksen mukaan seurakuntien toimintakulttuurissa on annettava tilaa kokeiluille. Lisäksi rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset pitää käynnistää ja viedä läpi rohkeasti. Kuva: Olli Seppälä

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous päätti perjantaina 6.8. vuoden ensimmäisen istuntoviikkonsa. Kokouksen viimeisenä päivänä keskusteltiin vilkkaasti muun muassa tarpeesta osallistaa nuoret sukupolvet kirkon toimintaan.

Keskustelun taustalla oli kirkolliskokouksen hyväksymä tulevaisuusvaliokunnan mietintö, jossa kirkkoa kehotetaan viipymättä tarttumaan kirkon nelivuotiskertomuksen 2016–2019 esiin nostamiin muutostarpeisiin. Nelivuotiskertomus käsittelee muutosta, joka suomalaisten uskonnollisuudessa ja kirkon toimintaympäristössä on tapahtunut.

Tulevaisuusvaliokunnan mietinnön mukaan kirkon on välttämätöntä uudistaa toimintaansa perusteellisesti ja sen on pyrittävä nykyistä paremmin osallistamaan kaikkia jäseniään. Erityisesti valiokunta nostaa esiin yhteydentarpeen milleniaaleihin (26–40 vuotiaat) sekä Z-sukupolveen (alle 25-vuotiaat).

Toimintakulttuurin on valiokunnan mielestä annettava tilaa kokeiluille, ja rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset pitäisi käynnistää ja viedä läpi rohkeasti. Seurakunnissa on voitava kokeilla erilaisia toimintoja, tehdä rohkeaa arviointia ja myös luopua.

Tulevaisuusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti kirkolliskokous päätti, että kirkko ryhtyy määrätietoisesti kehittämään yhteyksiä nuoriin aikuisiin eli millenniaali- ja Z-sukupolveen. Lisäksi päätettiin, että kirkossa karsitaan esteitä vapaaehtoistoiminnalta diakoniatyön kehittämiseksi ja että kirkko toimii erilaisten auttamistapojen ja solidaarisuuden mahdollistajana.

Kirkolliskokous päätti myös, että kirkko pitää aktiivisesti esillä erilaisia spiritualiteetin eli hengellisyyden muotoja ja kokeiluja, ja tukee seurakuntia siinä, että jumalanpalvelukset ovat eläviä, saavutettavia ja kutsuvia kaikille, sekä tukee yhteisöllisyyttä ja erilaisten yhteisöjen muodostumista.

Kirkolliskokous lähettää valiokunnan mietinnön kirkkohallitukselle otettavaksi huomioon niin kirkon toiminnan kehittämisessä kuin tulevaisuusselontekoa laadittaessa. Mietintö lähetetään myös hiippakuntavaltuustoille tiedoksi ja keskusteltavaksi.

Seuraava kirkolliskokouksen istuntoviikko järjestetään 8.–12.11.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.