Kirkolle tunnustus vuosikymmeniä jatkuneesta työnohjaaja­koulutuksesta – mukana myös muita kuin hengellistä työtä tekeviä

Työnohjaajakoulutus syventää ymmärrystä ihmisen psykodynamiikasta, vuorovaikutuksesta, ryhmäilmiöistä, työelämästä, työyhteisöistä, johtamisesta ja kirkosta hengellisenä yhteisönä. Kuva: Pixabay

Suomen työnohjaajat ry on myöntänyt Vuoden työnohjaustunnustuksen 2023 Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle sen työnohjauksen hyväksi tekemästä työstä.

Tunnustuksen perusteluiden mukaan kirkossa toteutetaan organisoitua ja laadukasta työnohjauskoulutusta, ja kirkko kehittää työnohjaustaan jatkuvasti. Nykyisin kirkon koko henkilöstöllä, ammatista riippumatta, on mahdollisuus sovitusti osallistua työnohjaukseen.

Perusteluissa todetaan, että kirkon työnohjaus on kehittynyt systemaattiseksi myös rakenteensa puolesta. Työnohjauksista laaditaan sopimukset, ja tavoitekeskustelussa sekä prosessin päätösarvioinnissa on mukana myös ohjattavan esihenkilö. Näin työnohjaus kytkeytyy selkeästi työhön.

Vuosittain työnohjaajakoulutukseen osallistuu 20–40 henkilöä seurakunnista. Vuonna 2021 työnohjaukseen osallistui 1334 kirkon työntekijää.

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä

Kirkon työnohjauskoulutus alkoi vuonna 1972. Sen tarkoituksena oli heti alussa luoda koko kirkon kattava työnohjauksen verkosto. Koulutus on jatkunut säännöllisesti ja aktiivisena, ja sen kehitystyö jatkuu edelleen.

Suomenkielisestä työnohjaajakoulutuksesta vastaa Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikkö, ruotsinkielisestä koulutuksesta Porvoon hiippakunta. Nykyisin työnohjaajakoulutusta ajatellaan kirkossa osana johtamiskoulutusten kokonaisuutta.

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Kirkolla on ollut merkittävä rooli työnohjauksen rantautumisessa suomalaiseen työelämään. Nykyäänkin kirkon työnohjaus ja sen työnohjaajakoulutus ovat laajasti arvostettuja myös kirkon ulkopuolella.

Jatkossa lisätään erityisesti tiimien ja työryhmien sekä johto- ja esihenkilötehtävissä toimivien työnohjausta

Koulutettu työnohjaaja on seurakunnassa myös työelämäasiantuntija, jonka osaamista voidaan hyödyntää työyhteisön sisäisessä kehittämisessä.

– Työnohjaajien avulla kirkossa vahvistetaan työntekijöiden ammatillista osaamista. Koulutus syventää ymmärrystä ihmisen psykodynamiikasta, vuorovaikutuksesta, ryhmäilmiöistä, työelämästä, työyhteisöistä, johtamisesta ja kirkosta hengellisenä yhteisönä. Koulutus parantaa myös itsetuntemusta, kirkon työnohjaajakouluttajana vuodesta 2009 toiminut Markku Tynkkynen sanoo Kirkon viestinnän tiedotteessa.

Koulutus on osa kirkon omaa ammatillista täydennyskoulutusta, ja se on ollut hyvin suosittua. Eniten koulutusta hyödyntävät papit, diakoniatyöntekijät, sairaalasielunhoitajat ja perheneuvojat. Työnohjaus on selkeästi lisääntynyt myös nuorisostyönohjaajien ja muiden kasvatusalalla toimivien sekä kanttoreiden työssä. Kiinnostus on vähitellen levinnyt seurakunnissa myös muiden kuin hengellistä työtä tekevien joukossa.

– Tulevina vuosina aiotaan lisätä enemmän erityisesti tiimien ja työryhmien sekä johto- ja esihenkilötehtävissä toimivien työnohjausta. Myös ohjattavien työnantaja sitoutetaan nykyistä paremmin työnohjausprosessiin. Lisäksi verkossa tapahtuvan työnohjauksen määrä tulee lisääntymään, Tynkkynen sanoo.

* * *

Haluatko tutustua Kotimaa-lehteen?

Tilaa Kotimaan näytelehti ilmaiseksi täältä. Lähetämme PDF-lehden sähköpostiisi. Näytelehden tilaaminen ei edellytä jatkotilausta. Näytetilauksen voi tehdä vain kerran.

Antoisia lukuhetkiä!

Kirkolle tunnustus vuosikymmeniä jatkuneesta työnohjaajakoulutuksesta – mukana myös muita kuin hengellistä työtä tekeviä