Kirkkopalvelut: Sielunhoitoterapeuttien koulutusta mahdotonta valvoa tarkasti

Eilen uutisoitiin Sateenkaariyhteisöt ry:n kyselystä, jonka mukaan muutamat sairaanhoitajaliiton jäsenet kannattavat eheyttämishoitoja. Kuvioon liittyvien sielunhoitoterapeuttien koulutusta järjestää Kansan Raamattuseuran (KRS) toimintakeskus Lohjan Vivamossa. Kirkkopalvelut on tukenut toimintaa.

Kurssimuotoisesti toteutettu, RE-koulutuksen nimellä kulkeva opintokokonaisuus toteutetaan viikonloppuisin kahden vuoden aikana. Kurssi rahoitetaan osallistujamaksuin, mutta KRS on oikeutettu hakemaan toiminnalleen tukea myös Kirkkopalveluiden opintokeskuksesta. Helsingin Sanomat otsikoi tänään luterilaisen kirkon rahoittavan eheytymisterapeuttien kouluttajia. Tämän lehti perusti siihen, että kirkko myöntää avustuksia Kansan Raamattuseuralle ja Kirkkopalveluille.

KRS on Kirkkopalveluiden jäsenjärjestö ja se saa näin muodoin myös Kirkkopalveluiden opintokeskuksesta tukea kurssitoiminnalleen. Kirkkopalveluiden taustalla on 450 evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntaa ja noin 60 kristillistä järjestöä. Opintokeskus tukee vuosittain runsaasti erilaisia seurakuntien ja järjestöjen järjestämiä koulutuksia. Opintokeskuksen johtaja Satu Kantolan mukaan tuen saamisen edellytyksenä on muun muassa opetussuunnitelman esittäminen, mutta kurssien ja koulutusten sisältöjen yksityiskohtainen valvominen on mahdotonta. Kotimaa24:n haastattelema Kantola piti tietoa KRS:n eheytymiskoulutuksista yllättävänä.

KRS:n sielunhoitoterapeutin koulutuksen käynyt henkilö voi kutsua itseään RE-terapeutiksi. Kirjaimet tulevat sanoista rikkinäisestä ehjäksi. RE-terapia perustuu turkulaisen terapeutin, pastori Seppo Jokisen 1990-luvulla julkaistuun samannimiseen kirjaan. Jokinen on itse ollut RE-koulutuksen vastaavana opettajana Vivamossa. Pastori-nimikkeestä huolimatta Jokinen ei ole evankelis-luterilaisen kirkon pappi. Opettajana kursseilla on ollut muun muassa Vivamon toimintakeskuksen johtaja Kalevi Rautjoki, jota Kotimaa24 ei ole tavoittanut haastattelua varten eilen ja jolle KRS:stä kommenttipyyntöjä ohjataan. KRS:stä kerrotaan, ettei Rautjoki ole tänäänkään puhelimen päässä.

Kotimaa 24 tavoitti muutamia RE-koulutuksen kautta sielunhoitoterapiaa tarjoavia henkilöitä sekä kurssilla opettajana toimineita. Heidän mukaansa seksuaali-identiteetin eheyttäminen heteroseksuaaliksi ei ole terapian keskiössä oleva asia. Homoseksuaalisuus yhdistetään yleisesti kuitenkin sielunhoitoterapian yhteydessä käytettävässä materiaalissa samaan kategoriaan esimerkiksi seksuaaliaddiktioiden kanssa. Vuosina 2008-2010 kurssilla opetusvastuussa ollut henkilö kertoi, että seksuaalisuusteema on 14 viikonlopun mittaisessa koulutuksessa yhden viikonvaihteen aiheena.

RE-terapeuteista osa toimii kirkon viroissa, esimerkiksi diakoniatyössä. Huomattavalla osalla Suomen sielunhoitoterapeuttien verkkosivuilla esitellyistä terapeuteista on jonkinlainen terveydenhoitoalan pätevyys.

RE-koulutusta ovat olleet mukana järjestämässä RE-sielunhoitoterapeutit ry, Kansan Raamattuseura, Suomen Vapaakirkon kotimaantyö, Suomen ACC ry, Aslan ry ja Kirkkopalvelujen Opintokeskus.

Kirkkopalvelut on Kotimaa24:n taustalla oleva Kustannus-Oy Kotimaan suurin omistaja.

Yle uutiset kertoi eilen Sateenkaariyhteisöt ry:n selvityksestä, jonka mukaan sairaanhoitajaliiton jäsenissä on eheyttämishoitoja antavia henkilöitä. Osa heistä lupaa hoidoista jopa Kela-korvauksia. Jotkut suosittelivat ottamaan yhteyttä esimerkiksi Suomen Sielunhoitoterapeutit ry:n terapeutteihin.