Kirkkoneuvos vastaa Hirvoselle: Kirkon eläkerahaston tilanne vastaava kuin kuntien

Entinen Yhdyspankin pääjohtaja Ahti Hirvonen kiinnitti Helsingin Sanomien 80-vuotishaastattelussaan torstaina huomiota kirkon talouteen ja päätöksenteon jähmeyteen. Hän epäili, että kirkolla on vaikeuksia suoriutua eläkevastuistaan. Pahimmassa tapauksessa Hirvosen mukaan kirkkoa uhkaa selvitystila.

Kirkon eläkerahaston hallinnoimisesta vastaava kirkkoneuvos Leena Rantanen ei näe eläkerahaston tilannetta samalla tavoin synkkänä. Rantanen kertoo kirkon kattamattoman eläkevastuun olevan noin kolme miljardia euroa, eli itse asiassa 0,5 miljardia Hirvosen esittämää isompi. Rahastossa rahaa eläkkeisiin on noin miljardi, eli vastuu on neljäsosaltaan katettu. Rantasen mukaan tilanne on täysin normaali ja pitkälti vastaava esimerkiksi kuntien eläkerahaston kanssa.

- Kate syntyy sijoitustuotoista ja eläkemaksuista. Jos rahastoon ei tämän päivän jälkeen tulisi euroakaan, olisimme tietysti velkaa eläkeläisille mainitun kattamattoman vastuun. Mutta se tarkoittaisi sitä, että sijoitusvarallisuus ei tuottaisi mitään, kaikki eroaisivat kirkosta eikä yksikään työntekijä maksaisi eläkemaksua. Asetelma on siis varsin teoreettinen, Rantanen selventää.

- On tietysti selvää, että samat haasteet koskevat myös kirkon eläkerahastoa kuin kaikkia muitakin eläkerahastoja. Esimerkiksi työurien pidentäminen on eläkejärjestelmän kannalta väistämätöntä.

Rantanen ei halunnut puuttua Hirvosen näkemyksiin kirkon byrokratiasta, mutta viestitti muutoksien tarpeen olevan kirkossa tiedostettu.

- Olen parhaillaan tauolla seurakuntarakennetyöryhmän kokouksesta. Se on työtä, joka vastaa toiseen esitetyistä haasteista, Rantanen päätti haastattelun.