Kirkkohallitus: Uskonnon määrä pidettävä ennallaan

Kirkkohallitus on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon perusopetuksen valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa selvittäneen työryhmän muistiosta.

Kirkkohallitus kannattaa muistion näkemyksiä siitä, että arvokasvatusta vahvistetaan, opetuksen valinnaisuuden määrää ei lisätä ja että oman uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen tuntimäärä pysyy ennallaan.

Kirkkohallituksessa pidetään erityisen hyvänä sitä, että työryhmän laatimassa ehdotuksessa ei lisätä valinnaisuutta perusopetuksessa.

- Näin turvataan mahdollisimman suuri alueellinen tasa-arvoisuus. On myös hyvä, että perusopetusvaiheessa ei jouduta vielä tekemään valintoja, jotka voivat kaventaa yhteistä oppimäärää ja oppilaan tulevaisuuden mahdollisuuksia, lausunnossa todetaan.

Kirkkohallituksen mukaan on välttämättömänä, että oman uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen tuntimäärä pysyy ennallaan. Se katsoo, että on tärkeää, että perusopetus antaa riittävät valmiudet ymmärtää omaa sekä toisten uskontoa ja katsomusta.

Lue myös: Työryhmä jätti uskonnon rauhaan

"Työryhmän esitys takaisi työrauhan uskonnonopettajille"