Kirkkohallitus keskusteli henkilöseurakunnista

Kirkkohallitus selvittää mahdollisuuksia perustaa seurakuntia ja seurakuntayhtymiä kuntarajoista riippumatta.

Kyseessä on kirkolliskokouksen toukokuussa 2010 antama toimeksianto. Sen mukaan kirkkohallituksen tehtävä on selvittää ja tehdä selvityksen pohjalta mahdolliset muutosehdotukset siitä, miten parokiaalisuuden eli alueellisen seurakuntajaon periaatteesta voitaisiin poiketa seurakuntayhtymissä muutettaessa yhtymän sisällä seurakunnasta toiseen.

Toinen tehtävä on selvittää mahdollisuutta perustaa seurakuntia ja seurakuntayhtymiä kuntarajoista riippumatta.

Kirkkohallituksessa on tehty selvitystä virkamiestyönä. Selvitys on kesken. Kysymystä on tarkasteltu kirkon järjestysmuodon ja hallinnon näkökulmasta. Siinä on myös tuotu esille aiemman keskustelun näkökulmia.

Kirkkohallituksen hallinto-osaston johtaja Pirjo Pihlaja korostaa, että kirkkohallitus vasta keskusteli tänään asiasta. Keskustelujen sisällöstä hän ei kerro. Pihlaja ei myöskään kommentoi sitä, onko mahdollista, että kirkkohallitukselta tulisi kirkolliskokoukselle konkreettisia ehdotuksia. Pihlajan mukaan kirkkohallituksen tavoite on saada asia kirkolliskokoukseen ensi toukokuussa.