Kirkkohallitus kannattaa kotimaista tervaa 50 000 eurolla

Kirkkohallitus on täysistunnossaan myöntänyt 50 000 euroa Eläköön terva ry:lle ja sen Pelastetaan terva -kampanjalle, jonka tarkoituksena on kerätä rahaa ja organisoida pohjoisen mäntytervan Reach-rekisteröinti eli kemikaalirekisteröinti.

Euroopan kemikaalilainsäädäntö Reach edellyttää markkinoille tuotavien kemikaalien kuten mäntytervan rekisteröintiä vuoden 2018 kesäkuuhun mennessä. Ilman sitä mäntytervan kaupallinen valmistus tulee mahdottomaksi.

Yhdistyksen sivulla kerrotaan, että mäntytervan Reach-rekisteröintiin kuluu arviolta 200 000 euroa. Summa koostuu erilaisista rekisteröinnin edellyttämistä toimista, kuten Mäntytervan teknisestä rekisteröinnistä, aineen identiteetin ja ominaisuuksien selvittämisestä, mahdollisista lisäkokeista ja rekisteröinnin viranomaismaksuista.

Seurakuntien omistuksessa on noin 300 kirkkoa ja tapulia, joiden puisten kattojen säilyminen edellyttää säännöllistä tervaamista laadukkaalla tervalla. Avustus myönnettiin kirkon keskusrahastolle tilitettävästä valtionrahoituksesta.

Kirkkohallituksen lisäksi Suomen kulttuurirahasto tukee hanketta 50 000 eurolla ja Svenska kulturfondet 25 000 eurolla.

Kuva: Olli Seppälä