Kirkkohallitus: Kahdenkeskisestä rukouksesta kerrottava vanhemmille

KokkonenJarmoJarmo Kokkonen pitää hyvänä, jos rippikoulussa on mahdollisuus papin ja rippikoululaisten väliseen henkilökohtaiseen rukoukseen. Vanhempien on kuitenkin oltava etukäteen tietoisia, mikäli rippikoululaisille tarjotaan kootusti tällaista mahdollisuutta.

Kotimaa-lehti kertoi torstaina, että entinen Maskun kirkkoherra, pastori Aino Vesti on tarjonnut kaikille riparilaisilleen mahdollisuutta henkilökohtaiseen rukoukseen. Miltei kaikki nuoret olivat halunneet tällaisen kokemuksen. Jarmo Kokkonen ei ole kovin usein kuullut tämänkaltaisesta käytännöstä.

- Ajattelen, että se on osa sielunhoitoa ja henkilökohtaista kontaktia, johon on hyvä, jos rippikoulussa on mahdollisuus. Samalla kertaa on hyvä huomata se, että rippikoulun rukouselämä ja hengellinen elämä on ensisijaisesti yhteistä hartaus- ja hengellistä elämää. Mutta ei tämän kanssa ole ristiriidassa se, että nuorella on mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukoukseen, Jarmo Kokkonen kommentoi.

Jos henkilökohtaisen rukouksen mahdollisuutta tarjotaan rippikoululaisille, Kokkonen suosittelee, että se tapahtuisi julkisessa tilassa, sakraalitilassa.

Kokkonen myös muistuttaa, että on hyvin herkkä tilanne, mikäli aikuinen rukoilee nuoren puolesta.

- Herkkyydellä tarkoitan sitä, että tällainen asia voi olla nuorille uusi ja outo. Kannattaa suhtautua harkiten, ensin nuoren ja aikuinen on tunnettava toisensa ja heidän välillään on oltava jo luottamus. Tilanteeseen täytyy mennä hyvin taiten ja nuoria kuunnellen.

Suositteletko henkilökohtaisen rukouksen mahdollisuutta rippikouluun?

- Näen, että osana rippikoulun sielunhoitoa se on mahdollista, ja se vaatii työntekijältä herkkyyttä ja osaamista. En lähde suinpäin sitä suosittelemaan.

Miksi?

- Juuri sen takia, että liikutaan herkällä alueella, jos rukous on ylipäänsä nuorelle suhteellisen uusia asia. Rukouksen maailmaan kannattaa mennä yhteisen rukouselämän kautta.

Mikäli rippikoulussa järjestetään kootusti henkilökohtaisen rukouksen mahdollisuus, vanhemmilla täytyy Kokkosen mukaan kertoa siitä etukäteen.

- Sen täytyy olla avointa toimintaa. Vanhemmilla täytyy olla etukäteen tieto, että tähän on mahdollisuus. Riparin toimintasuunnitelmaan ei sisälly mitään sellaista, mistä vanhemmat eivät olisi tietoisia, Kokkonen painottaa.

Lue myös: Pastori tarjoaa riparilla mahdollisuuden kahdenkeskiseen rukoukseen